Synonyms Index

ātmārāma — slovo ātmārāma — CC Madhya 6.195
ātmārāma — transcendentalistů — CC Madhya 24.145
ātmārāma — ātmārāma — CC Madhya 24.150, CC Madhya 24.298
ātmārāma — je ātmārāma — CC Madhya 24.187
ātmārāma — nazván ātmārāmou — CC Madhya 24.200
ātmārāma — prožívající sebeuspokojení — CC Madhya 24.218
ātmārāma — také známí jako ātmārāmové — CC Madhya 24.286
ātmārāma — oddaní ātmārāmové — CC Madhya 24.295
ātmārāma — seberealizované duše — CC Madhya 24.300
ātmārāma-adhipataye — nejlepší ze seberealizovaných osob — SB 5.19.11
ātmārāma-gaṇa — tĕch, kdo jsou vnitřnĕ zcela spokojení — CC Madhya 23.81
ātmārāma-gaṇa — ātmārāmové — CC Madhya 24.13
ātmārāma-gaṇera — ātmārāmů — CC Madhya 24.13
ātmārāma iti — začínající slovem ātmārāma — CC Madhya 24.1
ātmārāma kaya — říká se, že je také ātmārāma — CC Madhya 24.154
ātmārāmaḥ — ten, kdo je šťastný v sobě samém — SB 1.7.9
ātmārāmaḥ — zcela spokojený sám v sobě — SB 6.9.35
ātmārāmāḥ — ti, kteří nalézají potěšení v ātmě (obecně v duchovním já) — SB 1.7.10
ātmārāmāḥ — známého jako ātmārāma — CC Madhya 25.260
ātmārāmāḥ api — také ti, kdo jsou ātmārāmové — CC Madhya 24.224
ātmārāmāḥ api — také v tomto spojení ātmārāmā api — CC Madhya 24.225
ātmārāmāḥ ca — všichni ti, kdo si užívají na úrovni vlastního já — CC Madhya 24.152
ātmārāmāḥ ca — podobnĕ i slovo āmārāmāḥ s přidaným slovem ca — CC Madhya 24.301
ātmārāmāḥ ca api — také seberealizované osoby — CC Madhya 24.146
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca — opakování slova ātmārāmā a ca — CC Madhya 24.149
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca — opakováním ātmārāma — CC Madhya 24.296
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca — všichni ātmārāmové a muniové — CC Madhya 24.221
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya — ātmārāmové, velcí mudrci i nirgranthové (učení a hlupáci) jsou způsobilí se zapojit do transcendentální láskyplné služby Pánu — CC Madhya 24.303
ātmārāmāḥ eva — všichni ātmārāmové (všechny druhy živých bytostí) — CC Madhya 24.202
ātmārāmāṇām — čistých oddaných, jejichž jedinou činností je oddaná služba — SB 5.6.1
ātmārāmāś ca — známém pod tímto názvem — CC Madhya 6.194
ātmārāmasya — Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, který je spokojený sám v sobĕ — CC Ādi 6.75
ātmārāmatayā — rozvíjením realizace Brahmanu — CC Madhya 24.128
eka ātmārāma — jedním ātmārāma — CC Madhya 24.150
pañca ātmārāma — pĕt druhů ātmārāmů — CC Madhya 24.149
sei ātmārāma — tento ātmārāma — CC Madhya 24.154