Synonyms Index

adhvara-ātmakam — hodný uctívání vykonáváním obětí — SB 3.13.35
antaḥ-ātmakam — vnitřní, jemné smysly — SB 3.26.14
ātmakam — sestávající ze — Bg 18.44
ātmakam — ohledně — SB 2.6.33
ātmakam — díky Jeho všemocnosti — SB 3.14.47
ātmakam — který vytváří — SB 3.15.6
ātmakam — sestávající z — SB 3.31.42, SB 4.17.34
ātmakam — pod vládou — SB 4.29.79
ātmakam — příznivé pro seberealizaci — SB 9.6.35-36
ātmakam — Nadduši — SB 9.8.7
ātmakam — tvořený — SB 11.3.8
bhūta-indriya-ātmakam — původní příčina smyslů a živých bytostí — CC Madhya 25.36
brahma-ātmakam — založené na Absolutní Pravdĕ — SB 11.29.18
cit- ātmakam — hýbe se díky vědomí (díky duši) — SB 8.3.2
eka-ātmakam — jako jeden — CC Antya 8.78
eka-ātmakam — založený na jedné realitĕ — SB 11.28.1
guṇa- traya-ātmakam — jehož tělo se expanduje prostřednictvím hmotné energie, složené ze tří kvalit (dobra, vášně a nevědomosti) — SB 8.20.21
guṇa-traya-ātmakam — vzájemné působení tří kvalit hmotné přírody — SB 4.3.11
karma-ātmakam — pohroužená v hmotných činnostech — SB 5.5.5
mahat-ātmakam — projevené v mahat-tattvě — SB 3.26.21
mat-ātmakam — tvořený Mnou Samotným — SB 6.9.53
mat-ātmakam — Mnou prostoupený — SB 11.7.12
mat-ātmakam — který se ode Mĕ neliší — SB 11.10.5
nārāyaṇa-ātmakam — sestávající z milosti Nārāyaṇa — SB 6.8.1-2
nārāyaṇa-ātmakam — ve vztahu k Nārāyaṇovi — SB 6.8.35
nārāyaṇa-ātmakam — jako na Nejvyšší Osobnost, Pána Nārāyaṇa — SB 11.27.42
pañca-ātmakam — pět prvků — SB 4.22.26
pañca-tattva-ātmakam — který v sobĕ zahrnuje pĕt transcendentálních témat — CC Ādi 1.14, CC Ādi 7.6
puruṣa-ātmakam — ve vztahu k Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 7.15.6
rāga-ātmakam — charakterizovaná touhou či chtíčem — Bg 14.7
rasa-ātmakam — mající chuť — SB 2.5.26-29
saṁvatsara-ātmakam — skládající se z jedné saṁvatsary — SB 5.20.30
saṁvatsara-ātmakam — jehož povaha je saṁvatsara — SB 5.21.13
sarva-ātmakam — stoprocentně — SB 1.3.39
sarva-ātmakam — Nadduši každého — SB 9.6.35-36
sarva-ātmakam — Nejvyšší Duši všech — SB 10.2.18
sat-asat-ātmakam — sestávající z příčiny a důsledku — SB 3.26.10
sat-asat-ātmakam — složený z hrubohmotných a jemnohmotných objektů — SB 11.2.22
satya-ātmakam — vše, co se s Pánem pojí, je pravda (sac-cid-ānanda-Jeho tělo je pravda, Jeho poznání je pravda a Jeho blaženost je pravda) — SB 10.2.26
tri-guṇa-ātmakam — podmíněné třemi kvalitami přírody nebo produkt hmoty — SB 1.7.5
tri-guṇa-ātmakam — ze tří kvalit energie (sattva-rajas-tamo-guṇa) — SB 10.3.14
ubhaya-ātmakam — zároveň suchý i mokrý — SB 8.11.39
vāyu-ātmakam — zastoupený polobohem Vāyuem — SB 5.20.27
vikāra-ātmakam — zaměňující jeden druh myšlení, cítění a chtění za druhý — SB 10.1.42
vismṛta-ātmakam — způsobující, že človĕk zapomíná i sám sebe — SB 10.14.44
yat-ātmakam — složené z — SB 3.26.9
yat-ātmakam — založený na nĕmž — SB 10.74.21
yat-ātmakam — v jaké podobĕ — SB 11.14.31