Synonyms Index

abhinna-ātmā — nerozrušený v mysli či na těle — SB 8.22.1
ābhṛta-ātmā — kdo se dokonale ovládá — SB 4.8.56
abhyātmam — vzbuzující soucit druhých tím, že se neustále vydává za chudáka — SB 8.19.42
acyuta-ātmakaḥ — ve vědomí Kṛṣṇy — SB 4.22.55
acyuta-ātmanaḥ — jeho (krále Yudhiṣṭhiry), jehož samotným životem byl Pán Acyuta — SB 10.75.31
acyuta-ātmanām — jejichž mysli jsou vždy pohrouženy v Pánu Kṛṣṇovi — SB 12.6.3
acyuta-ātmasu — všichni velice drazí Acyutovi (Kṛṣṇovi) — SB 10.13.12
acyuta-ātmatvam — považování se za věčného Pánova služebníka — SB 7.11.21
acyuta-sātmatām — do záře Pána, jenž nikdy nepoklesne — SB 7.1.47
adānta-ātman — neposedný chlapče — SB 10.8.34
adhvara-ātmā — nejvyšší příjemce všech obětí, yajña-puruṣa — SB 5.15.12
adhvara-ātmakam — hodný uctívání vykonáváním obětí — SB 3.13.35
adhyātma — s úplným poznáním Nejvyššího Já — Bg 3.30
adhyātma — duchovní — Bg 11.1, SB 4.29.83, SB 4.29.85
adhyātma — týkající se vlastního já — Bg 13.8-12
adhyātma — s duchovním poznáním — Bg 15.5
adhyātma — transcendentální — SB 1.2.3, SB 4.31.7
adhyātma — týkající se transcendentálního poznání — SB 2.10.49-50
adhyātma — mysli druhých — SB 3.20.28
adhyātma — duchovní věda — SB 4.25.3
adhyātma — jelikož byl vysoce pokročilý v duchovním vědomí — SB 6.7.16
adhyātma — o duši — SB 10.82.47
adhyātma — Absolutní Pravdu — SB 10.86.48
adhyātma-cakṣuṣā — transcendentálníma očima — SB 7.13.21
adhyātma-dīpaḥ — světlo všeho transcendentálního poznání (kdo zná Tebe, zná všechno: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati) — SB 10.3.24
adhyātma-kovidaḥ — plně obeznámený s duchovním poznáním — SB 9.13.6
adhyātma-padaviḥ — cesta filozofické spekulace — SB 4.7.42
adhyātma-rataḥ — usiluje o seberealizaci — SB 3.27.27
adhyātma-saṁsthitaḥ — v duchovním těle — SB 9.13.11
ādhyātma-śikṣayā — na seberealizaci — SB 4.22.49
adhyātma-vidaḥ — kteří realizovali duchovní poznání — SB 5.18.4
adhyātma-vidyā — duchovní poznání — Bg 10.32
adhyātma-vit — znalec rozdílu mezi duší a hmotou — SB 7.7.21
adhyātma-yoga — z mystických pokynů pro seberealizaci — SB 5.12.3
adhyātma-yoge — v rámci yogového systému určeného k realizaci skutečné osobní totožnosti — SB 11.6.11
adhyātma-yogena — prostřednictvím bhakti-yogy — SB 4.22.53
adhyātma-yogena — studiem zjevených písem — SB 5.5.10-13
adhyātmaḥ — svoji mysl — SB 3.20.7
adhyātmam — transcendentální — Bg 7.29
adhyātmam — vlastní já — Bg 8.1, Bg 8.3
adhyātmam — ovládané bytosti — SB 2.10.14
adhyātmam — vyprávění o seberealizaci — SB 4.28.65
adhyātmam — Jenž dohlíží na všechny příčiny a následky — SB 6.5.17
adhyātmam — její tĕlo — SB 10.42.7
adhyātmam — zvaný adhyātma — SB 11.22.30
ādhyātmam — duchovní — SB 9.12.3-4
adhyātmanā — s falešným egem — SB 7.12.29-30
adhyātmani — bohu větru — SB 7.12.26-28
adīna-ātmā — Mahārāja Nanda, jenž byl tak velkodušný — SB 10.5.15-16
ādṛta-ātmā — velice uctivý — SB 4.19.34