Synonyms Index

abaddhavati — nedokonale vyjádřené — SB 1.5.11
abaddhavati — je nesprávnĕ sestaven — SB 12.12.52
abahiḥ-matiḥ — niterné vĕdomí (vĕčné duše) — SB 11.16.26
ābhāti — zdá se být — SB 1.2.31, SB 12.10.32
ābhāti — jeví se — SB 2.4.8
ābhāti — projevené — SB 2.9.2
ābhāti — ukazuje se — SB 3.7.16
ābhāti — zdá se — SB 4.12.4, SB 7.1.34
ābhāti — objevují se — SB 7.1.9
ābhāti — září — CC Ādi 16.41
ābhāti — zjevuje se — CC Madhya 20.162, SB 10.14.55
abhibhavati — změní se — Bg 1.39
abhibhaviṣyati — postihne — SB 4.11.34
abhibhaviṣyati — bude schopna v budoucnosti zmást — SB 8.12.40
abhidhāsyati — vykládá — Bg 18.68
abhidhāvati — běží za — SB 5.13.5, SB 5.14.10
abhidhāvati — pronásleduje je za úplňku a novu — SB 5.24.2
abhidhāvati — pronásleduje — SB 8.9.26
abhidhyāyati — když soustředěně meditoval — SB 4.8.80
abhidravati — přilétá k — SB 1.8.10
abhigacchati — přichází kvůli pohlavnímu styku — SB 5.26.20
abhighāti — ničí — SB 3.16.22
abhigṛṇāti — recituje — SB 5.19.10
abhijānāti — zná — Bg 4.14
abhijānāti — mohou znát — Bg 7.25
abhijānāti — lze poznat — Bg 18.55
abhimatim — pocit totožnosti — SB 4.29.76-77
abhinandati — chválí — Bg 2.57
abhinandati — vítají — SB 4.27.28, SB 4.29.22
abhinandati — oslavuje vlastnosti oddaných a Nejvyššího Pána — SB 5.14.46
abhinandati — vítá — CC Antya 15.51
abhinandati — vzal na vĕdomí — SB 10.30.12
abhiniviśati — dostává se do — SB 5.17.5
abhinṛtyati — tančí před — SB 10.15.12
abhipraviśati — vstupuje do — SB 5.17.6, SB 5.17.8, SB 5.17.9
abhirakṣati — chrání — SB 5.26.36
abhirebhati — štěká na — SB 1.14.12
abhisarati — okamžitě přijde — SB 10.3.22
abhiṣekṣyati — učiní — SB 12.1.12
abhitapati — zahřívá (v poledne) — SB 5.21.8-9
abhivarṣati — posílal hustý déšť — SB 2.7.32
abhivarṣati — když pršelo — SB 10.20.28
abhivarṣati — hojnĕ sesílá — SB 10.82.30
abhiyāti — vyjede — SB 4.23.36
abhiyāti — jde se koupat, skočí do — SB 5.13.6
abhiyāti — dosáhne této dokonalosti — SB 5.13.15
abhiyāti — vyhledává — SB 5.14.13
abhyarcatī — uctívají — SB 3.15.22
abhyasūyati — je plný zášti — Bg 18.67
abhyavaharati — jídával — SB 5.9.9-10, SB 5.9.11