Synonyms Index

ābhāṣitaḥ — osloven — SB 1.19.40
abhibhāṣitaḥ — oslovený — SB 4.3.15
abhibhāṣitam — co bylo řečeno — SB 6.2.1
abhibhāṣitam — pokyn — SB 6.17.36
abhyaṣiñcan — dosadili na trůn — SB 4.14.2
abhyaṣiñcan — koupaly — SB 5.15.10
abhyaṣiñcan — obřadnĕ vykoupali — SB 10.79.7
abhyaṣiñcan — pokropili svatou vodou — SB 10.84.47
abhyaṣiñcat — korunován — SB 1.15.38
abhyaṣiñcat — dosadil — SB 3.1.29
abhyaṣiñcat — vykonal pro Pána Rāmacandru obřad zvaný abhiṣek — SB 9.10.48
abhyaṣiñcat — korunoval — SB 10.72.46
abhyasiñcata — vykoupal — SB 10.27.23
ācaṣṭum arhasi — prosím vysvětli — SB 4.13.5
āchena vasiyā — sedĕl — CC Antya 6.189, CC Antya 16.16
adhyāsīnam — sedící výše — SB 10.78.23
adhyāsitaḥ — umístěný na — SB 3.9.18
adhyāsitaḥ — následovaný — CC Antya 1.152
adhyāsitām — uctívanému — CC Madhya 3.6, SB 11.23.57
adhyavasīyate — projevuje se — SB 2.10.7
āgataḥ asi — přišel jsi sem — SB 4.25.36
agrasīt — vzal — SB 8.20.8
agrasīt — spolkl — SB 10.34.5
agrasīt — spolkla — SB 10.55.13, SB 11.1.22
ahāraṣīt — vykonával — SB 7.15.68
ahāraṣīt — vezl — SB 9.23.35-36
ahi-kaśipu — na hadím loži — SB 3.9.20
āiṭoṭā āsi' — přišel na místo známé jako Áitóta — CC Madhya 14.65
āiṭoṭā āsi' — když přišel do nedaleké zahrady zvané Áitóta — CC Antya 1.62
ajijñāsita — ten, kdo vážnĕ nezkoumal — SB 11.18.38
ājñaptum arhasi — prosím dávej příkazy — SB 10.45.13
akāraṣīḥ — provedla jsi — SB 9.15.10
akāraṣīt — vykonával — SB 1.10.1
akāraṣīt — spáchal jsi — SB 9.15.38
ākhyātum arhasi — prosím popiš — SB 7.1.35
akrūre āsi' — poté, co se vrátil k Akrúra-tírtĕ — CC Madhya 18.74
alpa-bhāṣiṇi — ten, kdo nemluví víc než je potřeba — SB 1.5.24
alpīyasi — bezvýznamný — SB 1.18.41
alpīyasi — bezvýznamného — SB 3.21.21
ambhasi — na vodě — Bg 2.67
ambhasi — ve vodě — SB 1.3.2, SB 2.9.6, SB 3.9.24, SB 3.13.32, SB 4.17.21
ambhasi — -do vod příčin — SB 1.6.29
ambhasi — do vody — SB 4.23.16, SB 10.59.11
ambhasi — na vodě zvané Příčinný oceán — SB 7.9.33
ambhasi — pod hladinou — SB 8.5.10
ambhasi — hluboko ve vodě — SB 9.6.52
ambhasi — ve vodĕ — SB 10.22.3, SB 10.33.23, SB 10.70.6
ambhasi — na vodĕ — SB 10.67.26
ambu-rāśiḥ — jehož všechna voda — SB 10.16.7
aṁhasi — přestupek — SB 9.15.15