Synonyms Index

aihika-artheṣu — jen aby dosáhl lepšího světského pohodlí — SB 5.14.32
artheṣu — účely — SB 1.1.1
artheṣu — ve věci — SB 3.4.15
artheṣu — ve smyslových předmětech — SB 3.32.24
artheṣu — ve vlastním zájmu — SB 5.24.24
artheṣu — pro dosažení cílů — SB 6.7.33
artheṣu — ve všech záležitostech — CC Madhya 8.266, CC Madhya 25.148
artheṣu — ve všech ohledech — CC Madhya 20.359
artheṣu — v objektech — SB 11.11.9
indriya-artheṣu — uspokojováním smyslů — Bg 5.8-9
indriya-artheṣu — uspokojování smyslů — Bg 6.4, CC Madhya 24.160
indriya-artheṣu — co se týče smyslů — Bg 13.8-12
indriya-artheṣu — ke smyslovému požitku — SB 3.23.54, SB 4.22.52
indriya-artheṣu — od předmĕtů smyslového požitku — SB 10.80.6
mat-artheṣu — pro službu Mnĕ — CC Madhya 11.30
mat-artheṣu — v zájmu služby Mnĕ — SB 11.19.24
pada-artheṣu — ve hmotných předmĕtech — SB 12.7.20
pārtheṣu — k synům Pṛthy — SB 10.49.6
yukta-pada-artheṣu — správné použití vĕcí — CC Madhya 24.69