Synonyms Index

anarthāya — bezcenné (poutající živou bytost k opakovanému zrození a smrti) — SB 7.15.29
anugraha-arthāya — aby vyhověl — SB 1.12.16
anugraha-arthāya — aby jim projevil zvláštní milost — SB 10.10.7
apārthāya — bez výsledku — SB 3.13.13
arthāya — pro hmotný prospěch — SB 1.2.9
arthāya — v zájmu — SB 3.1.45
arthāya — pro zvětšení svého bohatství — SB 8.19.37
arthāya — ve vlastním zájmu — SB 9.19.10
arthāya — jakémukoliv účelu — SB 10.5.28
arthāya — za účelem — SB 10.29.14, SB 10.86.51
arthāya — kvůli zámĕru — SB 10.46.23
arthāya — hodnotu — SB 10.71.10
arthāya — kvůli — SB 10.88.7
ārthayan — žádali — SB 6.13.4
ātmaja-abhyudaya-arthāya — pro blaho svého syna — SB 10.7.16
brāhmaṇa-arthāya — ve prospĕch brāhmaṇů — SB 10.72.26
indriya-arthāya — Osobnosti Božství, cíli všech smyslů — SB 2.9.39
na samarthayati — neudílí — SB 10.81.37
niḥśreyasa-arthāya — pro konečnou dokonalost — SB 3.26.2
pārthāya — Arjunovi — Bg 11.9
prārthayante — modlí se o — Bg 9.20
prārthayantīm — žádající — SB 3.22.18
prārthayataḥ — těch, kteří žádají o — SB 1.18.20
prārthayate — žádající — SB 3.9.29
rakṣaṇa-arthāya — jen poskytnout ochranu — SB 8.24.15
saṁsthāpana-arthāya — znovu nastolit — Bg 4.8
saṁsthāpana-arthāya — za účelem ustanovení — CC Ādi 3.23
vidita-arthāya — který o situaci již vĕdĕl — SB 10.57.8
viṣṇoḥ ārādhana-arthāya — pro uspokojení Pána Viṣṇua — SB 10.5.15-16
vyarthayā — marnou — SB 11.23.25
vyarthayā — marné — SB 11.23.26