Synonyms Index

ajña-sa-arthaḥ — v zájmu darebáků — SB 4.7.28
akṛta-arthaḥ — nedokončený — SB 1.5.4
akṛta-arthāḥ — neúspĕšní v dokonalém splnĕní svých tužeb — SB 12.3.13
āmnāya-arthaḥ — význam učednické posloupnosti — SB 1.4.28-29
anarthaḥ — nežádoucí reakce — SB 10.33.32
anarthāḥ — nežádoucích vĕcí — SB 11.23.19
anuśikṣita-arthāḥ — rozhodnuti následovat pokyny — SB 6.7.24
apārthaḥ — bez skutečného smyslu — SB 7.7.27
apārthaḥ — beze smyslu — SB 11.28.12
arthaḥ — je určeno — Bg 2.46
arthaḥ — účel — Bg 3.18, SB 3.32.32, SB 5.20.41, SB 10.50.9
arthaḥ — konec — SB 1.2.9, SB 1.2.10
arthaḥ — zájem — SB 1.5.22, SB 1.19.23, SB 4.22.35
arthaḥ — hoden — SB 1.18.21
arthaḥ — nezbytnost — SB 2.2.3
arthaḥ — podstata — SB 2.2.6
arthaḥ — nejvyšší zisk — SB 2.2.6
arthaḥ — hodnota — SB 2.5.14, SB 11.10.17
arthaḥ — nějakou cenu ve srovnání s — SB 2.7.18
arthaḥ — záměr — SB 3.8.13
arthaḥ — údaje — SB 3.13.4
arthaḥ — význam — SB 3.16.37, SB 11.21.43
arthaḥ — cíl — SB 3.20.34, SB 3.32.27, SB 10.47.46
arthaḥ — plody — SB 3.21.30
arthaḥ — předmět vnímání — SB 3.26.47, SB 3.26.47, SB 3.26.48, SB 3.26.48, SB 3.26.48
arthaḥ — předmět — SB 3.32.33
arthaḥ — věc — SB 4.29.65
arthaḥ — smysl nebo cíl — SB 5.10.13
arthaḥ — smysl — SB 6.9.36, SB 6.16.42, SB 7.5.32
arthaḥ — hmotné prvky — SB 6.15.7
arthaḥ — prospěch, zájem — SB 7.1.2
arthaḥ — jakákoliv motivace (Osobnost Božství je pravý pán a Prahlāda Mahārāja je čistý oddaný bez jakýchkoliv materialistických motivací) — SB 7.10.6
arthaḥ — peníze — SB 7.13.18
arthaḥ — povinnost — SB 8.7.38
arthaḥ — výsledek — CC Madhya 22.53, CC Madhya 25.85
arthaḥ — cíl života — SB 10.28.5, SB 10.38.27
arthaḥ — svůj zámĕr — SB 10.42.12
arthaḥ — rozvíjení — SB 10.47.17
arthaḥ — jehož cíle — SB 10.49.24
arthaḥ — záležitost — SB 10.55.36
arthaḥ — svého zámĕru — SB 10.56.36
arthaḥ — skutečností — SB 10.57.1
arthaḥ — jehož zámĕr — SB 10.59.41
arthaḥ — majetek — SB 10.64.43
arthaḥ — mající zámĕry — SB 10.71.3
arthaḥ — přínos — SB 10.71.4
arthaḥ — užitek — SB 10.72.26
arthaḥ — účelem — SB 10.78.27
arthaḥ — ve všem, co si přál — SB 10.86.13
arthaḥ — hodnoty či významy — SB 11.7.8