Synonyms Index

antaḥ-ārāmaḥ — činný a radující se v nitru — Bg 5.24
ārāmāḥ — zábava — SB 3.2.9
ārāmāḥ — uspokojení — SB 4.2.26
ārāmāḥ — zahrady — SB 4.28.57
ārāmāḥ — kteří si užívají — SB 10.84.23
ārāmaḥ — nacházející potĕšení — SB 10.40.25, SB 11.7.73
artha-indriya-ārāmaḥ — příliš připoutaný k hmotnému požitku — SB 6.18.39
ātma-ārāmaḥ — spokojený sám v sobě — SB 4.24.18
ātma-ārāmaḥ — ten, kdo nachází potěšení v seberealizaci — SB 5.1.1
ātma-ārāmaḥ — plně spokojený na úrovni vlastního já — SB 7.13.3
ātma-ārāmaḥ — ti, kdo se radují z toho, že jsou transcendentálnĕ umístĕni ve službĕ Pánu — CC Madhya 17.140
ātma-ārāmaḥ — sám o sobĕ naprosto spokojený — SB 10.30.34
ātma-ārāmaḥ — spokojený sám v sobĕ — SB 10.33.19
ātma-ārāmaḥ — ten, kdo nachází potĕšení v seberealizaci — SB 11.11.17
ātma-ārāmaḥ — spokojený v nitru — SB 11.26.35
ātma-ārāmāḥ — kteří jsou spokojení sami v sobě (neboť si jsou dokonale vědomi svého přirozeného postavení věčných služebníků Pána) — SB 6.16.40
ātma-ārāmāḥ — ti, kdo se tĕší ze svého transcendentálního umístĕní ve službĕ Pánu — CC Madhya 6.186, CC Madhya 24.5, CC Madhya 25.159
ātma-ārāmāḥ — v nitru spokojení — SB 10.32.19
ātma-ārāmāḥ — niternĕ spokojeni — SB 10.73.23
ātma-ārāmāḥ — vnitřnĕ inspirovaní — SB 12.3.19
ātma ārāmaḥ — spokojený ve svém nitru — SB 10.29.42
ātmārāmaḥ — ten, kdo je šťastný v sobě samém — SB 1.7.9
ātmārāmaḥ — zcela spokojený sám v sobě — SB 6.9.35
ātmārāmāḥ — ti, kteří nalézají potěšení v ātmě (obecně v duchovním já) — SB 1.7.10
ātmārāmāḥ — známého jako ātmārāma — CC Madhya 25.260
ātmārāmāḥ api — také ti, kdo jsou ātmārāmové — CC Madhya 24.224
ātmārāmāḥ api — také v tomto spojení ātmārāmā api — CC Madhya 24.225
ātmārāmāḥ ca — všichni ti, kdo si užívají na úrovni vlastního já — CC Madhya 24.152
ātmārāmāḥ ca — podobnĕ i slovo āmārāmāḥ s přidaným slovem ca — CC Madhya 24.301
ātmārāmāḥ ca api — také seberealizované osoby — CC Madhya 24.146
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca — opakování slova ātmārāmā a ca — CC Madhya 24.149
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca — opakováním ātmārāma — CC Madhya 24.296
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca — všichni ātmārāmové a muniové — CC Madhya 24.221
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya — ātmārāmové, velcí mudrci i nirgranthové (učení a hlupáci) jsou způsobilí se zapojit do transcendentální láskyplné služby Pánu — CC Madhya 24.303
ātmārāmāḥ eva — všichni ātmārāmové (všechny druhy živých bytostí) — CC Madhya 24.202
caramaḥ — konečný — SB 3.4.12, SB 3.11.1, SB 10.87.17
caramaḥ — poslední — SB 3.28.37
grāmya-īhā-uparamaḥ — neúčastnění se takzvaných lidumilných činností — SB 7.11.8-12
indriya-ārāmaḥ — spokojený ze smyslového požitku — Bg 3.16
kṛṣṇa-ārāmāḥ ca — ten, kdo nachází radost v Kṛṣṇovi — CC Madhya 24.228
mat-paramaḥ — považující Mě za Nejvyššího — Bg 11.55
mat-paramāḥ — pokládající Mě, Nejvyššího Pána, za všechno — Bg 12.20
mat-paramāḥ — kteří přijímají Mne jako Nejvyššího neboli jako konečný životní cíl — CC Madhya 23.113
paramaḥ — dokonalý — Bg 6.32
paramaḥ — odevzdaný — Bg 12.10
paramaḥ — svrchovaná — SB 1.17.16
paramaḥ — největší — SB 3.1.27
paramaḥ — navýsost — SB 4.8.53
paramaḥ — Nejvyšší — SB 6.4.33