Synonyms Index

abhitaptāḥ — velice soužení — SB 4.17.10-11
abhitaptaḥ — soužený — SB 11.7.18
abhitaptasya — podle Jeho představ — SB 3.6.11
agni-taptaḥ — spalovaný ohněm — SB 5.13.6
ājñaptaḥ — poslaný — SB 4.5.5
ājñaptaḥ — když měl nařízeno — SB 10.11.8
ājñaptāḥ — vyslané — SB 10.25.8
anavāptam — chybějící — Bg 3.22
anuprāptaḥ — dospěl jsem — SB 7.3.17
anuprāptaḥ — když tak získal — SB 9.1.36
anuprāptāḥ — získali — SB 9.24.10-11
anuprāptam — který se objevil na scénĕ — SB 10.44.26
anuprāptau — blížící se — SB 10.34.29
anutapta — účastně bědovaly, stejně jako matka Yaśodā — SB 10.7.25
anutaptaḥ — litoval — SB 1.18.49
anutaptāḥ — bĕdující — SB 10.23.39
aparyāptam — nezměrná — Bg 1.10
aprāpta — nedosažený — CC Madhya 24.181
aprataptam — nerozpálené (ohněm) — SB 6.16.24
āpta — dosáhl — SB 3.2.21, SB 4.22.49, SB 10.73.33
āpta — splněné — SB 3.24.34
āpta — dosáhla — SB 3.33.26
āpta — získané — SB 4.25.28
āpta — příbuznými — SB 5.5.8, SB 11.3.19
āpta — přátelé a příbuzní — SB 8.3.18
āpta — příbuzní, společnost — SB 9.4.65
āpta — již dosaženého — CC Madhya 21.33
āpta — přátel a příbuzných — CC Madhya 22.141, SB 11.5.41
āpta — který obdržím — SB 10.38.23
āpta — hodnotným přátelům — SB 10.48.27
āpta — čestnĕ nabytým — SB 10.84.37
āpta — přátele a příbuzné — SB 11.9.26
āpta — příbuzných — SB 11.17.53
āpta — přátele — SB 12.3.4
āpta-kāmāḥ — ti, kdo si již splnili své hmotné tužby — SB 10.32.19
āpta-kāmaḥ — spokojený sám o sobĕ — SB 10.33.28
āpta-kāmaḥ — ten, který má již všechny touhy splnĕné — SB 10.83.40
āpta-kāmaḥ — spokojený co se týče všech svých tužeb — SB 11.1.10
āpta-kāmaiḥ — kteří si již naplnili všechny touhy — SB 10.47.62
āpta-kāmasya — jehož touhy jsou již zcela splnĕné — SB 10.47.46
āpta-urumānānām — těch, které jsou milovány — SB 3.14.12
āptaḥ — obdržení — SB 1.5.17
āptāḥ — příbuzní — SB 7.7.44
āptaiḥ — se svými dobrodinci — SB 10.47.39
āptam — získané — SB 7.13.36
āptam — získali — CC Ādi 1.5
āptam — dosáhli — CC Ādi 4.55
āptam — spolehlivého — SB 10.52.26
āptān — příbuzné — SB 7.7.4-5
asamāptasya — nedokončené oběti — SB 4.6.50