Synonyms Index

anvitāḥ — pohroužení — Bg 16.17
anvitāḥ — mající — Bg 17.1
anvitāḥ — hnáni — Bg 17.5-6
anvitāḥ — obdaření — SB 3.32.16
anvitāḥ — mistři v těchto oborech — SB 8.21.2-3
anvitāḥ — tím obdařeni — SB 10.4.27
anvitāḥ — spolu — SB 10.65.7
anvitāḥ — uvažující správnĕ — SB 10.77.30
anvitāḥ — provázení — SB 10.87.33
anvitaḥ — doprovázen — SB 4.19.4
anvitaḥ — pohroužený — SB 4.22.52
anvitaḥ — takto pohroužený — SB 4.24.78
anvitaḥ — společně s — SB 4.25.49
anvitaḥ — prostoupený — SB 8.16.25
anvitaḥ — jimi obklopený, Pán Rāmacandra — SB 9.10.19
anvitaḥ — ve společnosti — SB 10.33.2
anvitaḥ — plný — SB 10.51.44
anvitaḥ — obdařen — SB 12.2.20
anvitaḥ — spojena — SB 12.6.31
bala-anvitaḥ — doprovázený Pánem Balarāmou — SB 10.15.2
bala-anvitaḥ — doprovázený Balarāmou — SB 10.26.10
bhāva-samanvitāḥ — s velkou pozorností — Bg 10.8
bhāva-samanvitāḥ — s láskou a oddaností — CC Madhya 24.189
dayā-anvitaḥ — soucitný — SB 4.30.14
gṛha- anvitaḥ — ten, kdo je připoutaný k životu hospodáře — SB 8.16.9
guṇa-anvitaḥ — kvalifikovaný — SB 2.6.24
guṇa-anvitaḥ — obdařený všemi dobrými vlastnostmi — SB 9.9.29
guṇa-anvitāḥ — se všemi vlastnostmi — SB 8.18.4
guṇa-anvitāḥ — všichni tak způsobilí — SB 9.10.50
harṣa-śoka-anvitaḥ — podléhající radosti a žalu — Bg 18.27
kṛpayā anvitāḥ — ze soucitu — SB 10.64.3
liṅga-anvitaḥ — pokrytá jemnohmotným tělem — SB 7.2.47
mada-anvitāḥ — pohrouženi v samolibosti — Bg 16.10
mudā-anvitāḥ — s velkou radostí — SB 4.30.11
mudā-anvitāḥ — velice potěšeni — SB 8.20.19
mudā-anvitaḥ — s radostnou náladou — SB 7.11.1
mudā anvitāḥ — všichni plni velké radosti — SB 8.7.1
mudā anvitāḥ — radostně — SB 10.3.7-8
mudā anvitāḥ — plné radosti — SB 10.27.24
na anvitaḥ — ani tkvící v — SB 7.15.59
pratibhā-anvitaḥ — geniální — CC Madhya 23.71
roṣa-samanvitaḥ — velice na ni rozhněvaný — SB 10.6.10
rūpa-guṇa-anvitaḥ — s vlastnostmi — SB 2.5.26-29
ruṣā- anvitaḥ — jelikož se bude velmi hněvat — SB 9.22.36
ruṣā-anvitaḥ — kvůli tomu velmi rozhněván — SB 8.11.29
ruṣā-anvitaḥ — velmi rozhněvaný — SB 8.11.31
samanvitaḥ — vybavený — Bg 18.26
samanvitaḥ — následovaný — SB 4.6.8
samanvitaḥ — doprovázen — SB 4.25.52, SB 4.25.53, SB 4.25.55