Synonyms Index

abhakṣayat — vypil — SB 8.7.42
abhicakṣate — se nazývá — SB 3.11.36
abhicakṣate — považovaná — SB 3.12.52
abhicakṣate — hledí na — SB 4.3.18
abhidheya-lakṣaṇa — hlavní poslání každého (oddanou službu) — CC Madhya 22.4
abhilakṣaṇam — výrazné vlastnosti — SB 3.26.37
abhirakṣaṇe — chránit — SB 4.29.81
abhirakṣantu — musíte podpořit — Bg 1.11
abhirakṣati — chrání — SB 5.26.36
acakṣāṇaḥ — neviděl — SB 1.13.35
acakṣāṇaḥ — když hledal — SB 1.18.24-25
acakṣāṇaḥ — nevidící — SB 10.43.7
acakṣāṇaḥ — když nevidĕl — SB 10.89.44
ācakṣāṇaḥ — pozoroval — SB 5.5.32
acakṣāṇāḥ — když nevidĕly — SB 10.30.1
acakṣata — viděli jasně — SB 2.7.5
acakṣata — mohli vidět — SB 3.2.24
acakṣata — viděli — SB 3.15.27, SB 3.15.38
ācakṣate — praví se — SB 5.22.6
ācakṣate — uvádějí — SB 5.24.2
ācakṣate — učenci popisují — SB 5.25.1
adharma-lakṣaṇāḥ — charakterizovaná bezbožnými činnostmi — SB 6.1.3
adharma-lakṣaṇaiḥ — tĕmito vlastnostmi bezbožnosti — SB 12.3.22
adhyakṣa — ó vládče — SB 3.21.24
adhyakṣa — správce — CC Ādi 8.54
adhyakṣa — hlavní — CC Ādi 10.124-126
adhyakṣaḥ — vládce — SB 2.9.25
adhyakṣaḥ — nejvyšší vládce — SB 3.16.16
adhyakṣaḥ — svědek — SB 4.16.12
adhyakṣaḥ — dohlížející (který je stranou činností) — SB 7.7.25
adhyakṣaḥ — vlastník — SB 10.10.30-31
adhyakṣaḥ — dohlížející svĕdek — SB 10.33.35
adhyakṣaḥ — dohlížitel — SB 10.75.7, SB 10.75.7
adhyakṣam — dozorce — SB 4.20.11
adhyakṣam — dohlížitel — SB 4.22.51
adhyakṣāya — jenž dohlížíš a řídíš — SB 8.3.13
adhyakṣāya — Jemu, jenž řídí — SB 10.16.48
adrākṣam — navštívil — SB 1.6.13
adrākṣam — viděl jsem — SB 3.4.6
adrākṣam — osobně jsem viděl — SB 7.3.18
adrākṣam — vidĕl jsem — SB 10.64.24
ajāta-pakṣāḥ — kterým ještě nenarostla křídla — SB 6.11.26
ajāta-pakṣān — kterým ještě nedorostla křídla k létání — SB 7.2.55
ākāre vilakṣaṇa — lišící se v různých tĕlesných rysech — CC Madhya 20.209
akhila-adhyakṣa — vlastníku celého vesmíru — SB 7.10.26
akṣa — oči — SB 1.19.26
akṣa — na nápravě — SB 3.21.18
akṣa — okna — SB 4.25.14
akṣa — plody akṣa — SB 8.2.9-13