Synonyms Index

akṛta — staly se — SB 1.15.10
akṛta — nevykonané — SB 3.2.17
akṛta — bez — SB 4.10.3
akṛta — aniž by spáchala — SB 4.17.19
akṛta — nevykonávající — SB 6.3.29
akṛta — postrádající vzdělání — SB 8.4.10
akṛta — odrovnal — SB 9.10.6-7
akṛta — učinil — SB 9.14.14, SB 10.47.17, SB 11.4.21
akṛta — vykonávali — SB 10.12.34
akṛta — vykonal — SB 10.13.62
akṛta — bez počátku — SB 10.16.49
akṛta — prokázal — SB 10.38.7
akṛta — nenaplnĕné — SB 10.39.19
akṛta — nedokončující — SB 10.41.26
akṛta — který nevykonal — SB 10.78.23
akṛta — za neschopnou splnit — SB 10.82.18
akṛta — poté, co si nevzali — SB 10.87.33
akṛta — jelikož nekonají — SB 11.5.17
ākṛta — takto upřené — SB 11.5.48
akṛta-āgasām — těch, kteří jsou neškodní — SB 1.17.13
akṛta-āgasām — bezúhonných — SB 3.14.40
akṛta-āhāraḥ — jenž se zdržel přijímání potravy — SB 9.5.18
akṛta-arhaṇa-ādikam — aniž by nabídl uctivé přivítání — SB 8.4.9
akṛta-artha-vat — nespokojený, chudý a hladový — SB 9.9.26-27
akṛta-arthaḥ — nedokončený — SB 1.5.4
akṛta-arthāḥ — neúspĕšní v dokonalém splnĕní svých tužeb — SB 12.3.13
akṛta-artham — jejíž touha se ještě nesplnila — SB 9.9.26-27
akṛta-artham — jeho zámĕry zmařené — SB 10.49.23
akṛta-arthān — bez výsledku — CC Antya 19.45
akṛta-arthān — neúspĕšné — CC Antya 19.47
akṛta-arthasya — toho, kdo nesplnil účel svého života — SB 11.7.68
akṛta-ātmabhiḥ — kteří nejsou dostatečně zkušení — SB 4.17.32
akṛta-ātmabhiḥ — těmi, kdo nedovedou ovládat své smysly — SB 8.12.39
akṛta-ātmabhiḥ — tĕmi, kdo si nepodmanili své smysly — SB 10.72.10
akṛta-ātmabhiḥ — ti, kdo se neovládají — SB 11.3.17
akṛta-ātmabhiḥ — bezbožnými — SB 11.16.2
akṛta-ātmānaḥ — ti, kdo nedosáhli seberealizace — Bg 15.11
akṛta-ātmanām — pro ty, kdo neovládají svoji mysl a smysly — SB 3.22.6
akṛta-buddhitvāt — kvůli nedostávající se inteligenci — Bg 18.16
akṛta-cetāḥ — nevdĕčný — SB 10.47.16
akṛta-droha — nevyzývavý — CC Madhya 22.80
akṛta-drohaḥ — nikdy neubližující druhým — SB 11.11.32
akṛta-enasām — nevinných — SB 4.11.8
akṛta-jña — že jsme nevdĕční — SB 10.82.42
akṛta-jñāḥ — ti, kdo jsou nevdĕční — SB 10.32.19
akṛta-jñena — nevděčný — SB 6.2.28
akṛta na — neučinil — SB 4.2.12
akṛta-nirveśam — který nepodstoupil odčinění — SB 6.1.68
akṛta-prajña — hloupý darebáku — SB 9.9.35
akṛta-prajñe — nevděčný — SB 1.13.33