Synonyms Index

abhyajāyata — zjevil se — SB 1.3.12
adhisabhājayām āsa — získal její přízeň — SB 5.2.17
ādi-rājāya — původnímu králi — SB 4.19.41
agrajāya — svému staršímu bratrovi — SB 9.22.14-15
ajāya — Brahmovi — SB 3.4.13
ajāya — který existuje věčně, nikdy se nenarodil — SB 7.11.5
ajāya — nezrozenému — SB 10.59.28
ajayā — nevědomostí — SB 3.7.5
ajayā — působením vnější energie — SB 3.7.40
ajayā — hmotnou přírodou — SB 5.12.10
ajayā — māyou, vnější energií Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.13.1
ajayā — vlivem iluzorní energie — SB 5.13.19
ajayā — kvůli nevědomosti — SB 7.9.12
ajayā — kvůli temné nevědomosti — SB 7.9.21
ajayā — Tvou vnější energií, kvalitou nevědomosti — SB 7.9.22
ajayā — svou vnější energií — SB 8.1.13
ajayā — působením vnější energie Nejvyššího Pána — SB 8.5.28
ajayā — s kozou — SB 9.19.11
ajayā — prostřednictvím vnĕjší energie — CC Madhya 15.180
ajayā — Jeho vĕčnou klamnou energií — SB 10.57.15
ajayā — se svou hmotnou energií — SB 10.87.14
ajayā — spolu s hmotnou přírodou — SB 10.87.28
ajayā — s hmotnou energií — SB 10.87.29
ajayā — vlivem hmotné energie — SB 10.87.38
ajayā — prostřednictvím māyi — SB 11.9.28
ajayā — z hlediska hmotné energie — SB 12.11.31
ajayaḥ — porážka — SB 8.11.7
ajayaḥ — Ajaya — SB 12.1.5
ajāyāḥ — hmotné přírody — SB 10.40.3
ajāyām — pro početí — SB 3.5.50
ajayām — nepřekonatelnou — SB 8.22.28
ajayat — překonal — SB 4.28.37
ajayat — porazil — SB 6.8.1-2
ajayat — vyhrál — SB 10.61.29, SB 10.61.30
ajāyata — narodilo se — SB 3.12.7
ajāyata — vyvinul se — SB 3.26.27
ajāyata — nastal — SB 4.4.28
ajāyata — vypadal — SB 5.7.7
apajayayoḥ — a porážky — SB 6.12.14
aparājayaḥ — nebýt poražen druhými — SB 11.15.9
aprajayā — která ještě neporodila žádné děti — SB 5.3.1
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya — ātmārāmové, velcí mudrci i nirgranthové (učení a hlupáci) jsou způsobilí se zapojit do transcendentální láskyplné služby Pánu — CC Madhya 24.303
ayājayan — zaměstnali vykonáním oběti — SB 8.15.4
ayājayan — přiměli vykonat — SB 8.15.34
ayājayan — vykonali obĕť — SB 10.74.16
ayājayan — zapojili do konání védských obĕtí — SB 10.79.30
ayājayan — zamĕstnali konáním obĕtí — SB 10.84.43
ayājayat — nechal vykonat — SB 3.2.32
ayājayat — přiměl vykonat — SB 3.3.18