Synonyms Index

abhajataḥ — tĕm, kdo jejich chování neopĕtují — SB 10.32.18
abhajataḥ — tĕm, kdo nejednají příznivĕ — SB 10.32.19
abhajatām — neoddaný — SB 1.5.17
ajāta — nikdy nenarozený — SB 1.13.31
ajāta — neprobouzí se — SB 3.30.14
ajāta — kdo nevyvinul — SB 11.8.29
ajāta-janma-sthiti-saṁyamāya — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž se nikdy nerodí, ale nepřestává se zjevovat v různých inkarnacích — SB 8.6.8
ajāta-pakṣāḥ — kterým ještě nenarostla křídla — SB 6.11.26
ajāta-pakṣān — kterým ještě nedorostla křídla k létání — SB 7.2.55
ajāta-rati sādhaka-bhakta — nezralí oddaní zamĕstnaní oddanou službou — CC Madhya 24.291
ajāta-śatrau — tomu, kdo nemá nepřátel — SB 1.10.6
ajāta-śatravaḥ — k nikomu není nepřátelský — SB 3.25.21
ajāta-śatravaḥ — bez nepřátel — CC Madhya 22.81
ajāta-śatrave — Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi, který neměl nepřátel — SB 7.1.13
ajāta-śatrave — Yudhiṣṭhirovi Mahārājovi, jehož nepřítel se nikdy nenarodil — SB 10.72.14
ajāta-śatroḥ — toho, kdo nemá nepřítele — SB 1.8.5
ajāta-śatroḥ — toho, který neměl nepřítele — SB 3.1.8
ajāta-śatroḥ — Yudhiṣṭhira, který nemá nepřítele — SB 3.1.11
ajāta-śatroḥ — Yudhiṣṭhiry, jehož nepřítel se nikdy nenarodil — SB 10.75.2
ajāta-śatruḥ — Mahārāja Yudhiṣṭhira, který nebyl ničím nepřítelem — SB 1.10.32
ajāta-śatruḥ — král Yudhiṣṭhira, jehož nepřítel se nikdy nenarodil — SB 10.71.23
ajāta-śatruḥ — král Yudhiṣṭhira — SB 10.75.39
ajāta-śatruḥ — král Yudhiṣṭhira, jenž nikoho nepovažoval za svého nepřítele — SB 11.19.11
ajāta-śatrum — Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi — SB 1.13.36
ajāta-viklavaḥ — beze strachu — SB 6.12.3
ajātaḥ — hmotná energie (prakṛti) — SB 10.13.57
ajātaśatruḥ — Ajātaśatru — SB 12.1.5
anubhajataḥ — pro oddané — SB 4.9.17
anubhajataḥ — tomu, kdo Ho neustále uctívá — SB 10.47.59
anuvrajataḥ — chodí na — SB 2.3.22
ayajata — uctíval — SB 4.12.10, SB 9.8.7, SB 9.14.47
ayajata — modlili se a uctívali — SB 5.3.1
bhajata — uctívání — SB 4.21.33
bhajata — uctívejte — SB 5.18.14, SB 7.7.40, SB 7.7.48
bhajata — uctívejte jako gurua — SB 6.7.25
bhajata — všichni uctívejte — SB 11.13.33
bhajata — mĕli byste uctívat — SB 12.12.56
bhajatā — projevující přízeň — CC Ādi 4.176
bhajatā — který skutečnĕ opĕtuje — SB 10.32.21
bhajataḥ — kteří Tĕ uctívají oddanou službou — CC Madhya 22.96
bhajataḥ — ten, kdo uctívá — CC Madhya 22.144
bhajataḥ — tĕm, kdo je mají v úctĕ — SB 10.32.16
bhajataḥ — tĕm, kdo jednají příznivĕ — SB 10.32.19
bhajataḥ — uctívající — SB 10.32.20
bhajataḥ — kteří ji uctívali — SB 10.42.24
bhajataḥ — kteří Tĕ uctívají — SB 10.48.26
bhajataḥ — pro toho, kdo Ho uctívá — SB 10.80.11
bhajataḥ — toho, kdo uctívá — SB 11.2.43
bhajataḥ — kdo uctívá — SB 11.5.42
bhajataḥ — jenž uctívá — SB 11.20.29