Synonyms Index

āhārāḥ — přijímání potravy — Bg 4.29
āhārāḥ — potrava — Bg 17.8, Bg 17.9
āhāraḥ — jedení — Bg 17.7
āhāraḥ — potravu pro smysly — SB 1.13.56
āhāraḥ — jí — SB 3.30.15
āhāraḥ — jedl — SB 4.23.5
akṛta-āhāraḥ — jenž se zdržel přijímání potravy — SB 9.5.18
kamala-upahārāḥ — přinášející obĕtiny v podobĕ lotosových kvĕtů — SB 10.21.15
kṛta-āhāraḥ — snídali jste — SB 10.11.16
kṛta-āhāraḥ — a sníš oběd — SB 10.11.19
mahā-āhārāḥ — nenasytné — SB 12.3.34
nirāhāraḥ — přestal přijímat veškerou tuhou potravu — SB 1.15.43
nirāhāraḥ — postící se — SB 10.28.1
nirāhāraḥ — bez jídla — SB 11.8.3
nirāhārāḥ — ti, kdo brání smyslům ve styku se smyslovými objekty — SB 11.8.20
praharaḥ — tři hodiny — SB 3.11.8
pratyāhāraḥ — stažení — SB 3.28.5
samāhāraḥ — projevené spojení — SB 12.7.12
samprahāraḥ — velký výprask — SB 1.13.30
ucita-āhāraḥ — požadovanou potravu — SB 4.26.11
vyavahāraḥ — činnost jazyka — SB 4.29.12
vyavahāraḥ — umělá označení (být tlustý či hubený, patřit k polobohům či lidským bytostem) — SB 5.11.7
vyavahāraḥ — bĕžné činnosti — SB 11.25.6