Synonyms Index

ābharaṇa-ādayaḥ — nesoucí ozdoby a tak dále — SB 5.16.24
ādayaḥ — ostatní — SB 1.2.19
ādayaḥ — -a jiní — SB 1.9.2
ādayaḥ — -a jemu podobní — SB 1.9.8
ādayaḥ — -další — SB 1.9.8
ādayaḥ — které vede — SB 1.14.28-29
ādayaḥ — atd — SB 1.14.31, SB 3.26.56, SB 3.30.13, SB 3.30.34
ādayaḥ — a další tvorové — SB 3.31.27
ādayaḥ — a jiné — SB 4.12.31
ādayaḥ — to vše dohromady — SB 5.6.5
ādayaḥ — a podobně — SB 5.24.13
ādayaḥ — a ostatní — SB 8.1.20, SB 10.54.6
ādayaḥ — v čele s — SB 8.7.14
ādayaḥ — ti všichni obklopovali Pána Indru — SB 8.10.26
ādayaḥ — tyto osoby — SB 8.13.27
ādayaḥ — a jiní — SB 9.16.36, SB 10.43.30
ādayaḥ — a další polobozi — SB 10.27.24
ādayaḥ — a ostatní vznešené osobnosti — SB 10.70.42
ādayaḥ — a další nástroje — SB 10.84.46
ādayaḥ — a ostatní prvky stvoření — SB 10.87.17
ādayaḥ — a další jim podobní — SB 11.12.6
ādayaḥ — a tak dále (růst, rozmnožování, udržování, chřadnutí a smrt) — SB 11.19.7
ādayaḥ — a ostatní tvorové — SB 12.6.14
ādayaḥ ca — Sanat-kumāra se svými bratry — SB 2.6.45, SB 2.6.43-45
agniṣvāttā-ādayaḥ — v čele s Agniṣvāttou — SB 5.26.5
ahiṁsā-ādayaḥ — nenásilí a další — CC Madhya 22.147, CC Madhya 24.273
aila- ādayaḥ — v čele s Ailou (Purūravou) — SB 9.14.1
airāvaṇa-ādayaḥ — v čele s Airāvaṇou — SB 8.8.5
aja-ādayaḥ — Brahmā a další — SB 3.19.27
aja-ādayaḥ — polobozi v čele s Pánem Brahmou — SB 7.8.15
aja-ādayaḥ — (stali se) Brahmou a dalšími — SB 12.9.5
ajā-ādayaḥ — v čele s celkovou hmotnou přírodou — SB 10.40.3
akrūra-vasudeva-āhuka-ādayaḥ — Akrūra, Vasudeva, Āhuka (Ugrasena) a další — SB 10.82.6
alarka-ādayaḥ — Alarka a další synové — SB 9.17.6
andhaka-ādayaḥ — a další, jako synové Andhaky — SB 3.3.25
aṅga-vainya-jāyanta-nāhuṣa-gaya-ādayaḥ — Aṅga (otec Veny), Vainya (Pṛthu, syn Veny), Jāyanta (Bharata), Nāhuṣa (Yayāti), Gaya a ostatní — SB 10.60.41
aṇimā-ādayaḥ — osm druhů jógové dokonalosti (aṇimā, laghimā atd) — SB 9.15.17-19
āpya-ādayaḥ — Āpyové a další — SB 8.5.8
aruṇa-ādayaḥ — zvláštní vrstva rājarṣiů — SB 1.19.11
aruṇa-ādayaḥ — povede Aruṇa — SB 8.13.25
asmat-ādayaḥ — osoby jako jsme my — SB 2.6.38
asmat-ādayaḥ — včetně nás (Nārada a další rovněž oslavovali Hiraṇyakaśipua) — SB 7.4.14
āśrama-ādayaḥ — útočiště jako například Citrakūṭa — SB 7.14.30-33
asura-ādayaḥ — jakož i démoni — SB 5.18.22
asura-ādayaḥ — démoni a další — SB 8.5.21
ātmabhū-ādayaḥ — Brahmy a podobně — SB 4.7.24
bāhlika-ādayaḥ — Bāhlika a další — SB 10.82.26
baka-ādayaḥ — Baka a ostatní — SB 10.46.26