SB 9.7.5-6

tasya satyavrataḥ putras
triśaṅkur iti viśrutaḥ
prāptaś cāṇḍālatāṁ śāpād
guroḥ kauśika-tejasā
saśarīro gataḥ svargam
adyāpi divi dṛśyate
pātito 'vāk-śirā devais
tenaiva stambhito balāt
Překlad slovo od slova: 
tasya — Tribandhany; satyavrataḥ — jehož jméno bylo Satyavrata; putraḥ — syn; triśaṅkuḥ — pod jménem Triśaṅku; iti — tak; viśrutaḥ — známý; prāptaḥ — získal; cāṇḍālatām — vlastnosti caṇḍāly, horší, než má śūdra; śāpāt — kvůli prokletí; guroḥ — od svého otce; kauśika-tejasā — silou Kauśiky (Viśvāmitry); saśarīraḥ — v současném těle; gataḥ — dostal se; svargam — na nebeskou planetu; adya api — dodnes; divi — na nebi; dṛśyate — je možné vidět; pātitaḥ — poté, co spadl; avāk-śirāḥ — visící hlavou dolů; devaiḥ — zásahem polobohů; tena — Viśvāmitrou; eva — vskutku; stambhitaḥ — zastaven; balāt — vyšší silou.
Překlad: 
Synem Tribandhany byl Satyavrata, známý též pod jménem Triśaṅku. Za to, že unesl dceru brāhmaṇy během jejího sňatku, ho jeho otec proklel, aby se stal caṇḍālou-člověkem na nižší úrovni, než je śūdra. Díky vlivu Viśvāmitry se ve svém hmotném těle dostal do vyššího planetárního systému, na nebeské planety, ale zásahem polobohů znovu spadl. Viśvāmitra však svou silou zajistil, aby nespadl až úplně dolů, a dodnes je možné ho vidět, jak visí na nebi hlavou dolů.