SB 9.7.20

ṣaṣṭhaṁ saṁvatsaraṁ tatra
caritvā rohitaḥ purīm
upavrajann ajīgartād
akrīṇān madhyamaṁ sutam
śunaḥśephaṁ paśuṁ pitre
pradāya samavandata
Překlad slovo od slova: 
ṣaṣṭham — šestý; saṁvatsaram — rok; tatra — v lese; caritvā — putující; rohitaḥ — syn Hariścandry; purīm — do svého města; upavrajan — šel; ajīgartāt — od Ajīgarty; akrīṇāt — koupil; madhyamam — druhého; sutam — syna; śunaḥśepham — který se jmenoval Śunaḥśepha; paśum — pro použití jako obětní zvíře; pitre — svému otci; pradāya — když dal; samavandata — složil uctivé poklony.
Překlad: 
Šestého roku, po dlouhém putování lesem, se Rohita vrátil do hlavního města svého otce, Hariścandry. Od Ajīgarty koupil jeho druhého syna, který se jmenoval Śunaḥśepha, a věnoval ho otci, aby ho použil jako obětní zvíře. Potom složil Hariścandrovi uctivé poklony.
Význam: 

Je zřejmé, že v oněch dobách bylo možné koupit člověka pro jakýkoliv účel. Hariścandra potřeboval osobu, kterou by obětoval jako zvíře při yajñi, aby splnil svůj slib Varuṇovi, a za tímto účelem koupil člověka od jiného člověka. Již před milióny let tedy existovaly zvířecí oběti a obchod s otroky. Obojí existuje již odnepaměti.