SB 9.6.9

jñātvā putrasya tat karma
guruṇābhihitaṁ nṛpaḥ
deśān niḥsārayām āsa
sutaṁ tyakta-vidhiṁ ruṣā
Překlad slovo od slova: 
jñātvā — vědom si; putrasya — svého syna; tat — ten; karma — čin; guruṇā — od duchovního učitele (Vasiṣṭhy); abhihitam — informován; nṛpaḥ — král (Ikṣvāku); deśāt — ze země; niḥsārayām āsa — vyhnal; sutam — syna; tyakta-vidhim — protože porušil usměrňující zásady; ruṣā — v hněvu.
Překlad: 
Když se král Ikṣvāku dozvěděl od Vasiṣṭhy, co jeho syn udělal, nesmírně ho to rozzlobilo. Nařídil proto Vikukṣimu, aby opustil zemi, protože porušil usměrňující zásady.