SB 9.3.5

śakṛn-mūtra-nirodho 'bhūt
sainikānāṁ ca tat-kṣaṇāt
rājarṣis tam upālakṣya
puruṣān vismito 'bravīt
Překlad slovo od slova: 
śakṛt — stolice; mūtra — a moči; nirodhaḥ — zácpa; abhūt — stalo se; sainikānām — všech vojáků; ca — a; tat-kṣaṇāt — okamžitě; rājarṣiḥ — král; tam upālakṣya — když viděl, co se stalo; puruṣān — ke svým lidem; vismitaḥ — překvapený; abravīt — začal hovořit.
Překlad: 
V tutéž chvíli dostali všichni Śaryātiho vojáci zácpu a nemohli kálet ani močit. Když to Śaryāti postřehl, překvapeně ke svým společníkům promluvil.