SB 9.24.63-64

bhoja-vṛṣṇy-andhaka-madhu-
śūrasena-daśārhakaiḥ
ślāghanīyehitaḥ śaśvat
kuru-sṛñjaya-pāṇḍubhiḥ
snigdha-smitekṣitodārair
vākyair vikrama-līlayā
nṛlokaṁ ramayām āsa
mūrtyā sarvāṅga-ramyayā
Překlad slovo od slova: 
bhoja — s podporou dynastie Bhoja; vṛṣṇi — a Vṛṣṇiovců; andhaka — a Andhaků; madhu — a Madhuů; śūrasena — a Śūrasenů; daśārhakaiḥ — a Daśārhaků; ślāghanīya — chvályhodných; īhitaḥ — snažící se; śaśvat — vždy; kuru-sṛñjaya-pāṇḍubhiḥ — za pomoci Pāṇḍuovců, Kuruovců a Sṛñjayů; snigdha — láskyplný; smita — usmívající se; īkṣita — pokládaný za; udāraiḥ — velkodušný; vākyaiḥ — pokyny; vikrama-līlayā — zábavy hrdinů; nṛ-lokam — lidská společnost; ramayām āsa — potěšena; mūrtyā — Jeho osobní podobou; sarva-aṅga-ramyayā — podoba, jež všemi svými částmi uspokojuje každého.
Překlad: 
Pán Kṛṣṇa prováděl různé činnosti s podporou potomků Bhoji, Vṛṣṇiho, Andhaky, Madhua, Śūraseny, Daśārhy, Kurua, Sṛñjayi a Pāṇḍua. Svými příjemnými úsměvy, láskyplným chováním, pokyny a neobyčejnými zábavami, jako například zvednutím kopce Govardhanu, těšil Pán ve svém transcendentálním těle celou lidskou společnost.
Význam: 

Hluboký význam zde mají slova nṛlokaṁ ramayām āsa mūrtyā sarvāṅga-ramyayā. Kṛṣṇa je původní podobou. Z tohoto důvodu je zde jako Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství, označen slovem mūrtyā. Mūrti znamená “podoba”. Kṛṣṇa neboli Bůh není v žádném případě neosobní. Neosobní aspekt je jen jedním z projevů Jeho transcendentálního těla (yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi). Je narākṛti-což znamená, že se svým vzhledem podobá lidské bytosti, ale Jeho podoba je jiná než naše. Proto nás slovo sarvāṅga-ramyayā upozorňuje, že každá část Jeho těla je všem příjemná na pohled. Nejen Jeho usměvavý obličej, ale všechny části Jeho těla-Jeho ruce, nohy, hruď a tak dále-těší oddané, kteří se na Jeho krásu nemohou nikdy vynadívat.