SB 9.24.28-31

tasyāṁ sa janayām āsa
daśa putrān akalmaṣān
vasudevaṁ devabhāgaṁ
devaśravasam ānakam
sṛñjayaṁ śyāmakaṁ kaṅkaṁ
śamīkaṁ vatsakaṁ vṛkam
deva-dundubhayo nedur
ānakā yasya janmani
vasudevaṁ hareḥ sthānaṁ
vadanty ānakadundubhim
pṛthā ca śrutadevā ca
śrutakīrtiḥ śrutaśravāḥ
rājādhidevī caiteṣāṁ
bhaginyaḥ pañca kanyakāḥ
kunteḥ sakhyuḥ pitā śūro
hy aputrasya pṛthām adāt
Překlad slovo od slova: 
tasyām — s ní (Māriṣou); saḥ — on (Śūra); janayām āsa — zplodil; daśa — deset; putrān — synů; akalmaṣān — čistých; vasudevam — Vasudevu; devabhāgam — Devabhāgu; devaśravasam — Devaśravu; ānakam — Ānaku; sṛñjayam — Sṛñjayu; śyāmakam — Śyāmaku; kaṅkam — Kaṅku; śamīkam — Śamīku; vatsakam — Vatsaku; vṛkam — Vṛku; deva-dundubhayaḥ — kotle, na něž hrají polobozi; neduḥ — zněly; ānakāḥ — určitý druh kotle; yasya — jehož; janmani — v době zrození; vasudevam — Vasudevy; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; sthānam — to místo; vadanti — nazývají; ānakadundubhim — Ānakadundubhi; pṛthā — Pṛthā; ca — a; śrutadevā — Śrutadevā; ca — také; śrutakīrtiḥ — Śrutakīrti; śrutaśravāḥ — Śrutaśravā; rājādhidevī — Rājādhidevī; ca — také; eteṣām — všech těchto; bhaginyaḥ — sester; pañca — pět; kanyakāḥ — dcery (Śūry); kunteḥ — Kuntiho; sakhyuḥ — přítel; pitā — otec; śūraḥ — Śūra; hi — jistě; aputrasya — (Kuntimu) který byl bez potomků; pṛthām — Pṛthu; adāt — dal.
Překlad: 
S Māriṣou zplodil král Śūra deset synů: Vasudevu, Devabhāgu, Devaśravu, Ānaku, Sṛñjayu, Śyāmaku, Kaṅku, Śamīku, Vatsaku a Vṛku. Všichni byli zbožní a bez poskvrny. Když se narodil Vasudeva, polobozi na nebeských planetách hráli na kotle, a proto se tomuto muži, jenž poskytl příhodné místo pro zjevení Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, říkalo také Ānakadundubhi. Jeho sestrami bylo pět dcer krále Śūry, které se jmenovaly Pṛthā, Śrutadevā, Śrutakīrti, Śrutaśravā a Rājādhidevī. Další jméno Pṛthy bylo Kuntī, protože ji Śūra daroval svému příteli Kuntimu, který neměl žádné potomky.