SB 9.20.31

jitvā purāsurā devān
ye rasaukāṁsi bhejire
deva-striyo rasāṁ nītāḥ
prāṇibhiḥ punar āharat
Překlad slovo od slova: 
jitvā — když porazili; purā — kdysi; asurāḥ — démoni; devān — polobohy; ye — všichni, kteří; rasa-okāṁsi — na nižší planetární soustavu zvanou Rasātala; bhejire — uchýlili se; deva-striyaḥ — manželky a dcery polobohů; rasām — na nižší planetární soustavu; nītāḥ — byly přivedeny; prāṇibhiḥ — s jejich milými společnicemi; punaḥ — znovu; āharat — přivedl zpátky tam, odkud pocházely.
Překlad: 
Kdysi se všichni démoni poté, co porazili polobohy, uchýlili na nižší planetární soustavu zvanou Rasātala a přivedli tam i všechny manželky a dcery polobohů. Mahārāja Bharata však všechny tyto ženy i s jejich společnicemi ze zajetí démonů zachránil a vrátil je polobohům.