SB 9.12.15

raṇako bhavitā tasmāt
surathas tanayas tataḥ
sumitro nāma niṣṭhānta
ete bārhadbalānvayāḥ
Překlad slovo od slova: 
raṇakaḥ — Raṇaka; bhavitā — narodí se; tasmāt — Kṣudrakovi; surathaḥ — Suratha; tanayaḥ — syn; tataḥ — poté; sumitraḥ — Sumitra, syn Surathy; nāma — jménem; niṣṭha-antaḥ — konec dynastie; ete — všichni výše uvedení králové; bārhadbala-anvayāḥ — v rodu krále Bṛhadbaly.
Překlad: 
Kṣudrakovi se narodí Raṇaka, Raṇakovi Suratha a Surathovi Sumitra, u něhož dynastie skončí. Tak vypadá popis Bṛhadbalova rodu.