SB 9.1.8

parāvareṣāṁ bhūtānām
ātmā yaḥ puruṣaḥ paraḥ
sa evāsīd idaṁ viśvaṁ
kalpānte 'nyan na kiñcana
Překlad slovo od slova: 
para-avareṣām — všech živých bytostí, na vyšších i nižších úrovních života; bhūtānām — těch, kdo přijali hmotná těla (podmíněných duší); ātmā — Nadduše; yaḥ — ten, kdo je; puruṣaḥ — Nejvyšší Osoba; paraḥ — transcendentální; saḥ — On; eva — vskutku; āsīt — existoval; idam — tento; viśvam — vesmír; kalpa-ante — na konci věku; anyat — cokoliv jiného; na — ne; kiñcana — cokoliv.
Překlad: 
Na konci věku existovala Nejvyšší Osoba, transcendentální Pán, který je Nadduší všech živých bytostí v různých životních druzích, vyšších a nižších. Tehdy neexistoval ani tento projevený vesmír, ani cokoliv jiného, jen On.
Význam: 

Śukadeva Gosvāmī zaujal správný postoj při popisování Manuovy dynastie prohlášením, že když je celý svět zaplavený vodou, existuje pouze Nejvyšší Osobnost Božství a nic jiného. Nyní vylíčí, jak Pán postupně tvoří ostatní věci.