SB 8.6.20

arayo 'pi hi sandheyāḥ
sati kāryārtha-gaurave
ahi-mūṣikavad devā
hy arthasya padavīṁ gataiḥ
Překlad slovo od slova: 
arayaḥ — nepřátelé; api — ačkoliv; hi — jistě; sandheyāḥ — vhodní pro příměří; sati — jsou; kārya-artha-gaurave — v zájmu důležité povinnosti; ahi — had; mūṣika — myš; vat — jako; devāḥ — ó polobozi; hi — vskutku; arthasya — zájmu; padavīm — postavení; gataiḥ — jsoucí.
Překlad: 
Ó polobozi, naplnění vlastních zájmů je natolik důležité, že někdy je dokonce třeba i uzavřít příměří s nepřítelem. Kvůli vlastnímu zájmu se někdy musí jednat podle logiky hada a myši.
Význam: 

Had a myš byli jednou společně polapeni v koši. Had obvykle myši žere, a byla to pro něho tedy dobrá příležitost. Oba však byli zavřeni v koši a had by se z něho nedostal, i kdyby myš sežral. Proto se rozhodl uzavřít s myší příměří a vyzvat ji, aby v koši vyhryzala díru, kterou budou moci oba utéct. Měl v plánu, až bude díra hotová, myš sežrat a z koše utéci. To se nazývá logika hada a myši.