SB 8.23.7

yat-pāda-padma-makaranda-niṣevaṇena
brahmādayaḥ śaraṇadāśnuvate vibhūtīḥ
kasmād vayaṁ kusṛtayaḥ khala-yonayas te
dākṣiṇya-dṛṣṭi-padavīṁ bhavataḥ praṇītāḥ
Překlad slovo od slova: 
yat — jehož; pāda-padma — lotosových nohou; makaranda — medu; niṣevaṇena — vychutnáváním sladkosti služby; brahma-ādayaḥ — velké osobnosti, jako je Pán Brahmā; śaraṇa-da — ó můj Pane, nejvyšší útočiště všech; aśnuvate — užívají; vibhūtīḥ — Tebou daná požehnání; kasmāt — jak; vayam — my; ku-sṛtayaḥ — všichni darebáci a zloději; khala-yonayaḥ — narození v dynastii zlých bytostí, démonů; te — ti asurové; dākṣiṇya-dṛṣṭi- padavīm — postavení přidělené milostivým pohledem; bhavataḥ — Tebe; praṇītāḥ — získali.
Překlad: 
Ó nejvyšší útočiště všech, velké osobnosti, jako je Brahmā, se těší své dokonalosti jednoduše díky tomu, že vychutnávají med služby Tvým lotosovým nohám. Jak jsme ale Tvou milost získali my, darebáci a zvrhlíci narození v rodině zlých démonů? To je možné jedině proto, že Tvá milost je bezpříčinná.