SB 8.19.34

kramato gāṁ padaikena
dvitīyena divaṁ vibhoḥ
khaṁ ca kāyena mahatā
tārtīyasya kuto gatiḥ
Překlad slovo od slova: 
kramataḥ — postupně; gām — povrch země; padā ekena — jedním krokem; dvitīyena — druhým krokem; divam — celý meziplanetární prostor; vibhoḥ — vesmírné podoby; kham ca — nebe také; kāyena — zvětšením svého transcendentálního těla; mahatā — vesmírnou podobou; tārtīyasya — co se týče třetího kroku; kutaḥ — kde je; gatiḥ — aby mohl vkročit.
Překlad: 
Vāmanadeva nejdřív jedním krokem zabere tři světy, pak udělá druhý krok a zabere vše v meziplanetárním prostoru a pak zvětší své vesmírné tělo a zabere úplně všechno. Kde Mu nabídneš místo pro třetí krok?
Význam: 

Śukrācārya chtěl Balimu Mahārājovi říci, jak ho Pán Vāmana podvede. “Slíbil jsi Mu tři kroky,” pravil, “ale pouhými dvěma tě připraví o všechno vlastnictví. Jak Mu pak poskytneš místo pro třetí krok?” Śukrācārya nevěděl, jak Pán chrání svého oddaného. Oddaný musí v zájmu služby Pánu riskovat všechno své jmění, ale má vždy zajištěnou ochranu a není nikdy poražen. Śukrācārya si na základě materialistických úvah myslel, že Bali Mahārāja v žádném případě nebude schopen dodržet slib, který brahmacārīnovi, Pánu Vāmanadevovi, dal.