SB 8.19.22

tribhiḥ kramair asantuṣṭo
dvīpenāpi na pūryate
nava-varṣa-sametena
sapta-dvīpa-varecchayā
Překlad slovo od slova: 
tribhiḥ — třemi; kramaiḥ — kroky; asantuṣṭaḥ — ten, kdo je nespokojený; dvīpena — celým ostrovem; api — ačkoliv; na pūryate — nemůže být uspokojen; nava-varṣa-sametena — ani vlastní-li devět varṣ; sapta-dvīpa-vara- icchayā — touhou zmocnit se sedmi ostrovů.
Překlad: 
Kdybych se nespokojil s třemi kroky země, jistě bych se nespokojil ani s vlastnictvím jednoho ze sedmi ostrovů, složeného z devíti varṣ. I kdyby Mi patřil celý jeden ostrov, dělal bych si naděje na získání dalších.