SB 8.19.20

na pumān mām upavrajya
bhūyo yācitum arhati
tasmād vṛttikarīṁ bhūmiṁ
vaṭo kāmaṁ pratīccha me
Překlad slovo od slova: 
na — ne; pumān — kdokoliv; mām — ke mně; upavrajya — poté, co přišel; bhūyaḥ — znovu; yācitum — žebrat; arhati — měl by; tasmāt — proto; vṛtti-karīm — vhodné pro Tvoje zaopatření; bhūmim — tolik země; vaṭo — ó malý brahmacārīne; kāmam — podle toho, co je nezbytné k životu; pratīccha — vezmi; me — ode mě.
Překlad: 
Ó malý chlapče, ten, kdo ke mně přijde o něco žebrat, by již neměl mít o co žádat někde jinde. Jestliže tedy chceš, můžeš mě požádat o tolik země, kolik Ti stačí k zaopatření s ohledem na Tvé potřeby.