SB 8.17.21

śrī-śuka uvāca
etāvad uktvā bhagavāṁs
tatraivāntaradhīyata
aditir durlabhaṁ labdhvā
harer janmātmani prabhoḥ
upādhāvat patiṁ bhaktyā
parayā kṛta-kṛtyavat
Překlad slovo od slova: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; etāvat — takto; uktvā — když promluvil (k ní); bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tatra eva — na onom místě; antaḥ-adhīyata — zmizel; aditiḥ — Aditi; durlabham — velice vzácný úspěch; labdhvā — když dosáhla; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; janma — zrození; ātmani — v ní; prabhoḥ — Pána; upādhāvat — ihned šla; patim — ke svému manželovi; bhaktyā — s oddaností; parayā — velkou; kṛta-kṛtya-vat — považující se za velmi úspěšnou.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī řekl: Takto Nejvyšší Pán promluvil a poté zmizel z onoho místa. Aditi, která získala nesmírně cenné požehnání, že se Osobnost Božství zjeví jako její syn, se považovala za velice úspěšnou a s velkou oddaností vyhledala svého manžela.