SB 8.17.14

indra-jyeṣṭhaiḥ sva-tanayair
hatānāṁ yudhi vidviṣām
striyo rudantīr āsādya
draṣṭum icchasi duḥkhitāḥ
Překlad slovo od slova: 
indra-jyeṣṭhaiḥ — osobami, z nichž je král Indra nejstarší; sva- tanayaiḥ — tvými syny; hatānām — kteří jsou zabiti; yudhi — v boji; vidviṣām — nepřátel; striyaḥ — manželky; rudantīḥ — naříkající; āsādya — přicházející k mrtvým tělům svých mužů; draṣṭum icchasi — chceš vidět; duḥkhitāḥ — hluboce zarmoucené.
Překlad: 
Chceš vidět démony, nepřátelé tvých synů, pobité v boji s polobohy, které vede Indra, a manželky démonů oplakávat smrt svých mužů.