SB 8.16.46

payo-bhakṣo vratam idaṁ
cared viṣṇv-arcanādṛtaḥ
pūrvavaj juhuyād agniṁ
brāhmaṇāṁś cāpi bhojayet
Překlad slovo od slova: 
payaḥ-bhakṣaḥ — ten, kdo pouze pije mléko; vratam idam — uctívání touto metodou spojenou se slibem; caret — měl by vykonat; viṣṇu-arcana- ādṛtaḥ — uctívání Pána Viṣṇua s velkou vírou a oddaností; pūrva-vat — jak bylo uvedeno dříve; juhuyāt — má vložit obětiny; agnim — do ohně; brāhmaṇān — brāhmaṇy; ca api — rovněž; bhojayet — nasytit.
Překlad: 
Nechť oddaný dodržuje tento slib, s velkou vírou a oddaností uctívá Pána Viṣṇua a živí se pouze mlékem. Rovněž by měl obětovat do ohně a nasytit brāhmaṇy, jak bylo uvedeno dříve.