SB 8.1.16

tam īhamānaṁ nirahaṅkṛtaṁ budhaṁ
nirāśiṣaṁ pūrṇam ananya-coditam
nṝñ śikṣayantaṁ nija-vartma-saṁsthitaṁ
prabhuṁ prapadye 'khila-dharma-bhāvanam
Překlad slovo od slova: 
tam — právě tomu Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; īhamānam — který jedná v náš prospěch; nirahaṅkṛtam — který se nezaplétá a netouží po zisku; budham — který má úplné poznání; nirāśiṣam — který netouží užívat si plodů svých činností; pūrṇam — který je úplný, a proto se nemusí snažit vyplnit žádné touhy; ananya — jinými; coditam — pobízen či inspirován; nṝn — celou lidskou společnost; śikṣayantam — učit (skutečnou cestu života); nija-vartma — Jeho osobní způsob života; saṁsthitam — ustavit (bez odklonu); prabhum — Nejvyššímu Pánu; prapadye — žádám každého, aby se odevzdal; akhila-dharma-bhāvanam — který je Pánem všech náboženských zásad či povinností lidské bytosti.
Překlad: 
Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, jedná jako obyčejná lidská bytost, ale zároveň netouží užívat si plodů své práce. Má úplné poznání, je prostý hmotných tužeb, nepodléhá rozptýlení a je zcela nezávislý. Jako svrchovaný učitel lidstva učí svůj vlastní způsob jednání, a tak zavádí skutečnou cestu náboženství. Žádám každého, aby Ho následoval.
Význam: 

Toto je podstata našeho hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Žádáme společnost, aby kráčela ve stopách učitele Bhagavad-gīty. Řiďte se pokyny Bhagavad-gīty takové, jaká je, a váš život bude úspěšný. To je souhrn poselství hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Organizátor tohoto hnutí učí každého, jak následovat Pána Rāmacandru, Pána Kṛṣṇu a Śrī Caitanyu Mahāprabhua. V tomto hmotném světě potřebujeme vedoucího představitele monarchie či dobré vlády a Śrī Rāmacandra svým osobním příkladem ukázal, jak žít ku prospěchu celé společnosti. Bojoval s démony, jako byl Rāvaṇa, plnil příkazy svého otce a zůstal věrným manželem matky Sīty. Jednání Pána Rāmacandry jako ideálního krále tedy nemá obdoby. Však také lidé dodnes dychtí po vládě zvané rāma-rājya, podobné panování Śrī Rāmacandry. Přestože je Pán Kṛṣṇa Nejvyšší Osobnost Božství, osobně učil svého žáka a oddaného Arjunu, jak žít tak, aby se nakonec vrátil domů, zpátky k Bohu (tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna). Bhagavad- gīta obsahuje pokyny týkající se všech oblastí — politické, ekonomické, společenské, náboženské, kulturní i filozofické. Musíme se jich pouze přísně držet. Nejvyšší Osobnost Božství také přichází jako Pán Caitanya, aby přijal úlohu čistého oddaného. Takto nás Pán různými způsoby učí, jak dovést své životy k úspěchu, a Svāyambhuva Manu nás žádá, abychom Ho následovali.

Svāyambhuva Manu je vůdcem lidstva a pro usměrnění společnosti zanechal knihu zvanou Manu-saṁhitā. V ní nás nabádá, abychom následovali Nejvyššího Pána v Jeho různých inkarnacích. Ty jsou popsány ve védské literatuře a deset významných inkarnací souhrnně vylíčil Jayadeva Gosvāmī (keśava dhṛta-mīna-śarīra jaya jagad-īśa hare, keśava dhṛta-nara- hari-rūpa jaya jagad-īśa hare, keśava dhṛta-buddha-śarīra jaya jagad-īśa hare atd.). Svāyambhuva Manu nás nabádá, abychom se řídili pokyny inkarnací Boha; zvláště pokyny Kṛṣṇy v Bhagavad-gītě takové, jaká je.

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya oceňoval bhakti-mārgu, jak ji vykládal Śrī Caitanya Mahāprabhu, a takto popsal činnosti Pána Caitanyi:

vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye

“Odevzdávám se Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, který se zjevil v podobě Pána Caitanyi Mahāprabhua, aby nás učil skutečnému poznání, oddané službě Jemu a odpoutanosti od všeho nepříznivého pro vědomí Kṛṣṇy. Sestoupil proto, že je oceánem transcendentální milosti. Odevzdávám se Jeho lotosovým nohám.” (Caitanya-candrodaya-nāṭaka 6.74) Ve věku Kali, ve kterém se nyní nacházíme, lidé nedokáží dodržovat pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto Pán sám přijal úlohu Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, aby nás osobně učil, jak rozvinout vědomí Kṛṣṇy. Žádá každého, aby Ho následoval, stal se guruem a osvobozoval pokleslé duše Kali-yugy.

yāre dekha, tāre kaha ’kṛṣṇa'-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa

“Uč každého, aby jednal podle příkazů Pána Śrī Kṛṣṇy v Bhagavad-gītě a Śrīmad-Bhāgavatamu. Staň se tak duchovním mistrem a snaž se osvobodit všechny obyvatele této země.” (Cc. Madhya 7.128) Společným záměrem Pána Rāmacandry, Pána Kṛṣṇy i Pána Caitanyi Mahāprabhua je učit všechny členy společnosti, jak mohou žít šťastně následováním pokynů Nejvyššího Pána.