SB 7.6.29-30

śrī-daitya-putrā ūcuḥ
prahrāda tvaṁ vayaṁ cāpi
narte 'nyaṁ vidmahe gurum
etābhyāṁ guru-putrābhyāṁ
bālānām api hīśvarau
bālasyāntaḥpura-sthasya
mahat-saṅgo duranvayaḥ
chindhi naḥ saṁśayaṁ saumya
syāc ced visrambha-kāraṇam
Překlad slovo od slova: 
śrī-daitya-putrāḥ ūcuḥ — synové démonů řekli; prahrāda — drahý příteli Prahlāde; tvam — tebe; vayam — my; ca — a; api — také; na — ne; ṛte — kromě; anyam — jiného; vidmahe — známe; gurum — duchovního učitele; etābhyām — tito dva; guru-putrābhyām — synové Śukrācāryi; bālānām — malých dětí; api — ačkoliv; hi — zajisté; īśvarau — dva dohlížitelé; bālasya — dítěte; antaḥpura-sthasya — zůstávajícího v domě či paláci; mahat-saṅgaḥ — společnost velké osobnosti, jako je Nārada; duranvayaḥ — velice obtížně dosažitelná; chindhi — prosíme rozptyl; naḥ — naši; saṁśayam — pochybnost; saumya — ó vznešený; syāt — může být; cet — jestliže; visrambha-kāraṇam — příčina víry (v tvá slova).
Překlad: 
Synové démonů odpověděli: Milý Prahlāde, ani ty, ani my neznáme žádného jiného učitele či duchovního mistra než Ṣaṇḍu a Amarku, Śukrācāryovy syny. Jsme koneckonců děti a oni na nás dohlížejí. Zvláště ty se můžeš stěží stýkat s nějakou velkou osobností, když nikdy neopouštíš palác. Vznešený příteli, vysvětlil bys nám, jak jsi mohl naslouchat Nāradovi? Rozptyl prosím naše pochyby.
Význam: 

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šesté kapitole sedmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Prahlāda učí své démonské spolužáky”.