SB 7.5.48

iti tac-cintayā kiñcin
mlāna-śriyam adho-mukham
śaṇḍāmarkāv auśanasau
vivikta iti hocatuḥ
Překlad slovo od slova: 
iti — takto; tat-cintayā — s naprostou úzkostí vyvolanou Prahlādovým postavením; kiñcit — nějak; mlāna — ztracený; śriyam — lesk; adhaḥ-mukham — s tváří skloněnou k zemi; śaṇḍa-amarkau — Ṣaṇḍa a Amarka; auśanasau — synové Śukrācāryi; vivikte — v skrytu; iti — takto; ha — zajisté; ūcatuḥ — promluvili.
Překlad: 
Král Daityů, zasmušilý, jeho tělo zbavené lesku, takto mlčky uvažoval s hlavou skloněnou k zemi. Ṣaṇḍa a Amarka, dva synové Śukrācāryi, k němu potom v skrytu promluvili.