SB 7.3.29

tvam īśiṣe jagatas tasthuṣaś ca
prāṇena mukhyena patiḥ prajānām
cittasya cittair mana-indriyāṇāṁ
patir mahān bhūta-guṇāśayeśaḥ
Překlad slovo od slova: 
tvam — ty; īśiṣe — skutečně ovládáš; jagataḥ — pohyblivé bytosti; tasthuṣaḥ — bytosti otupělé či nehybné; ca — a; prāṇena — životní silou; mukhyena — původ všech činností; patiḥ — vládce; prajānām — všech živých bytostí; cittasya — mysli; cittaiḥ — prostřednictvím vědomí; manaḥ — mysli; indriyāṇām — a dvou druhů smyslů (činných a poznávacích); patiḥ — pán; mahān — velký; bhūta — hmotných prvků; guṇa — a jejich vlastností; āśaya — tužeb; īśaḥ — nejvyšší pán.
Překlad: 
Ó pane, jsi původ života v tomto hmotném světě a jako takový jsi pánem a vládcem pohyblivých i nehybných živých bytostí, který probouzí jejich vědomí. Zajišťuješ funkci mysli a činných i poznávacích smyslů, a proto jsi velký vládce všech hmotných prvků i jejich vlastností a také všech tužeb.
Význam: 

Z tohoto verše je jasné, že původním zdrojem všeho je život. Brahmu učil svrchovaný život — Kṛṣṇa. Kṛṣṇa je svrchovaná živá bytost (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām). Brahmā je také živá bytost, ale původním zdrojem Brahmy je Kṛṣṇa. V Bhagavad-gītě (7.7) proto Kṛṣṇa říká: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya — “Ó Arjuno, neexistuje vyšší pravda, než jsem Já.” Kṛṣṇa je původním zdrojem Brahmy, který je původním zdrojem tohoto vesmíru. Brahmā je zástupce Kṛṣṇy, a proto projevuje také všechny Kṛṣṇovy vlastnosti a činnosti.