SB 7.2.53

aho akaruṇo devaḥ
striyākaruṇayā vibhuḥ
kṛpaṇaṁ mām anuśocantyā
dīnayā kiṁ kariṣyati
Překlad slovo od slova: 
aho — běda; akaruṇaḥ — tak bezcitná; devaḥ — prozřetelnost; striyā — s mou družkou; ākaruṇayā — která je plná soucitu; vibhuḥ — Nejvyšší Pán; kṛpaṇam — nebohého; mām — mě; anuśocantyā — bědující pro; dīnayā — nebohou; kim — co; kariṣyati — bude dělat.
Překlad: 
Běda, jak nemilosrdná je Prozřetelnost! Má družka je v tak hrozné situaci, pláče pro mě a nikdo jí nemůže pomoci. Co tím Prozřetelnost získá, když si vezme tohoto nebohého ptáka? Jaký z toho bude mít prospěch?