SB 7.15.64

yad brahmaṇi pare sākṣāt
sarva-karma-samarpaṇam
mano-vāk-tanubhiḥ pārtha
kriyādvaitaṁ tad ucyate
Překlad slovo od slova: 
yat — to, co; brahmaṇi — Nejvyššímu Brahmanu; pare — transcendentálnímu; sākṣāt — přímo; sarva — všech; karma — činností; samarpaṇam — zasvěcení; manaḥ — myslí; vāk — slovy; tanubhiḥ — a tělem; pārtha — ó Mahārāji Yudhiṣṭhire; kriyā-advaitam — jednota činností; tat ucyate — nazývá se.
Překlad: 
Můj milý Yudhiṣṭhire (Pārtho), když člověk zasvěcuje všechny činnosti mysli, slov a těla přímo službě Nejvyšší Osobnosti Božství, dosahuje jednoty činností zvané kriyādvaita.
Význam: 

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy učí lidi, jak dospět na úroveň zasvěcení všeho službě Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě (9.27) Kṛṣṇa říká:

yat karoṣi yad aśnāsi
yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruṣva mad-arpaṇam

“Vše, co děláš, jíš, obětuješ a rozdáváš, jakož i veškerou askezi, kterou podstupuješ, dělej jako oběť Mně, ó synu Kuntī.” Je-li vše, co děláme, jíme, myslíme si a plánujeme, určeno k rozvoji hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, tvoří to jednotu. Mezi zpíváním za účelem rozvoje vědomí Kṛṣṇy a činnostmi zaměřenými na dosažení vědomí Kṛṣṇy není žádný rozdíl. Na transcendentální úrovni jsou tyto činnosti totožné. K dosažení této jednoty však potřebujeme vedení duchovního mistra; neměli bychom si vymýšlet svou vlastní jednotu.