SB 7.15.5

deśe kāle ca samprāpte
muny-annaṁ hari-daivatam
śraddhayā vidhivat pātre
nyastaṁ kāmadhug akṣayam
Překlad slovo od slova: 
deśe — na vhodném místě (konkrétně na svatém poutním místě); kāle — v příznivou dobu; ca — také; samprāpte — je-li příležitost; muni-annam — jídlo připravené na ghí, které lze nabídnout velkým světcům; hari-daivatam — Nejvyšší Osobnosti Božství, Harimu; śraddhayā — s láskou; vidhi-vat — podle pokynů duchovního mistra a śāster; pātre — vhodné osobě; nyastam — je-li takto nabídnuto; kāmadhuk — stává se zdrojem blahobytu; akṣayam — trvalého.
Překlad: 
Naskytne-li se člověku příležitost být v příznivou dobu na vhodném místě, má Božstvu Nejvyšší Osobnosti Božství s láskou obětovat jídlo připravené na ghí a pak toto prasādam nabídnout vhodné osobě—vaiṣṇavovi nebo brāhmaṇovi. To mu zaručí trvalý blahobyt.