SB 7.11.21

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
santoṣaḥ kṣāntir ārjavam
jñānaṁ dayācyutātmatvaṁ
satyaṁ ca brahma-lakṣaṇam
Překlad slovo od slova: 
śamaḥ — ovládání mysli; damaḥ — ovládání smyslů; tapaḥ — askeze; śaucam — čistota; santoṣaḥ — spokojenost; kṣāntiḥ — snášenlivost (nenechat se vzrušit hněvem); ārjavam — přímost; jñānam — poznání; dayā — milostivost; acyuta-ātmatvam — považování se za věčného Pánova služebníka; satyam — věrnost pravdě; ca — také; brahma-lakṣaṇam — znaky brāhmaṇy.
Překlad: 
Znaky brāhmaṇy jsou ovládání mysli, ovládání smyslů, askeze, čistota, spokojenost, snášenlivost, přímost, poznání, milostivost, věrnost pravdě a naprostá odevzdanost Nejvyšší Osobnosti Božství.
Význam: 

Co se týče instituce varṇāśrama-dharmy, jsou popsány znaky brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů, śūdrů, brahmacārīnů, gṛhasthů, vānaprasthů i sannyāsīnů. Konečným cílem je acyutātmatvam — stále myslet na Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu či Viṣṇua. Aby člověk mohl probouzet vědomí Kṛṣṇy, musí se stát brāhmaṇou s výše uvedenými znaky.