SB 7.10.49

sa vā ayaṁ brahma mahad-vimṛgya-
kaivalya-nirvāṇa-sukhānubhūtiḥ
priyaḥ suhṛd vaḥ khalu mātuleya
ātmārhaṇīyo vidhi-kṛd guruś ca
Překlad slovo od slova: 
saḥ — ten (Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství); — také; ayam — tento; brahma — neosobní Brahman (který je Kṛṣṇovou emanací); mahat — velkými osobnostmi; vimṛgya — vyhledávaná; kaivalya — jednota; nirvāṇa-sukha — transcendentální štěstí; anubhūtiḥ — zdroj praktického poznání; priyaḥ — nesmírně drahý; suhṛt — příznivec; vaḥ — váš; khalu — skutečně; mātuleyaḥ — syn strýce z matčiny strany; ātmā — přesně jako tělo a duše pohromadě; arhaṇīyaḥ — hodný uctívání (jelikož je Nejvyšší Osobností Božství); vidhi-kṛt — (přesto vám slouží jako) sluha; guruḥ — váš svrchovaný rádce; ca — jakož i.
Překlad: 
Neosobní Brahman je samotný Kṛṣṇa, jelikož Kṛṣṇa je jeho zdrojem. Kṛṣṇa je původem transcendentální blaženosti, kterou vyhledávají velcí světci, ale přesto je tato Nejvyšší Osoba vaším nadevše drahým přítelem a neustálým příznivcem, a je s vámi důvěrně spřízněn jako syn vašeho strýce z matčiny strany. Je jako vaše tělo a duše. Je hoden uctívání, ale přesto jedná jako váš služebník a někdy jako váš duchovní učitel.
Význam: 

Na Absolutní Pravdu existují vždy různé názory. Jedna skupina transcendentalistů dochází k závěru, že Absolutní Pravda je neosobní, a druhá tvrdí, že Absolutní Pravda je osoba. Bhagavad-gītā Absolutní Pravdu představuje jako Svrchovanou Osobu. Je to právě tato Svrchovaná Osoba, Pán Kṛṣṇa, kdo v Bhagavad-gītě prohlašuje: brahmaṇo hi pratiṣṭhāham, mattaḥ parataraṁ nānyat — “Neosobní Brahman je Mým částečným projevem a neexistuje vyšší pravda, než jsem Já.” Tentýž Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, jednal jako nejbližší přítel a příbuzný Pāṇḍuovců a někdy dokonce jako jejich služebník, když doručil jejich dopis Dhṛtarāṣṭrovi a Duryodhanovi. Jelikož byl jejich dobrodincem, jednal také jako guru, když se stal duchovním učitelem Arjuny. Arjuna přijal Kṛṣṇu za svého duchovního učitele (śiṣyas te 'haṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannam) a Kṛṣṇa ho občas káral. Například mu řekl: aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñā-vādāṁś ca bhāṣase — “Zatímco říkáš učená slova, truchlíš nad něčím, co není hodno zármutku.” Řekl také: kutas tvā kaśmalam idaṁ viṣame samupasthitam — “Odkud se u tebe vzaly tyto nečistoty, Můj milý Arjuno?” Tak důvěrný byl vztah Pāṇḍuovců s Kṛṣṇou. Také čistý oddaný Pána je vždy, za všech okolností s Kṛṣṇou; Kṛṣṇa je jeho život. To je výrok autority, Śrī Nārady Muniho.