SB 6.4.52

mithuna-vyavāya-dharmas tvaṁ
prajā-sargam imaṁ punaḥ
mithuna-vyavāya-dharmiṇyāṁ
bhūriśo bhāvayiṣyasi
Překlad slovo od slova: 
mithuna — muže a ženy; vyavāya — sex; dharmaḥ — kdo přijímá formou náboženského obřadu; tvam — ty; prajā-sargam — stvoření živých bytostí; imam — toto; punaḥ — znovu; mithuna — muže a ženy, kteří se spojili; vyavāya-dharmiṇyām — s ní, podle náboženských pravidel pohlavního styku; bhūriśaḥ — četné; bhāvayiṣyasi — zapříčiníš existenci.
Překlad: 
Nyní se spojte jako muž a žena. Pohlavním stykem tak budeš schopen zplodit v lůně této dívky stovky dětí, abys zvýšil počet obyvatel.
Význam: 

Pán říká v Bhagavad-gītě (7.11): dharmāviruddho bhūteṣu kāmo 'smi — “Jsem sex, který neodporuje náboženským zásadám.” Pohlavní styk stanovený Nejvyšší Osobností Božství je dharma, náboženský princip, ale není určen pro smyslový požitek. Holdování smyslovému požitku prostřednictvím pohlavního styku védské zásady nedovolují. Člověk se může podvolit své přirozené tendenci k sexu pouze tehdy, když chce plodit děti. Pán tedy v tomto verši Dakṣovi řekl: “Tato dívka ti je dána pouze pro sex určený k početí dětí. Je velice plodná, a proto budeš moci mít tolik dětí, kolik dokážeš zplodit.”

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti poznamenává, že Dakṣa dostal možnost neomezeného pohlavního styku. Ve svém minulém životě se Dakṣa rovněž nazýval Dakṣa, ale při vykonávání obětí urazil Pána Śivu, a proto byla jeho hlava nahrazena hlavou kozy. Kvůli tomuto zahanbujícímu stavu si Dakṣa vzal život, ale jelikož si zachoval tutéž neomezenou sexuální touhu, podrobil se askezi, kterou uspokojil Nejvyššího Pána, Jenž mu pak dal neomezenou sexuální potenci.

Je třeba poznamenat, že i když člověk může milostí Nejvyšší Osobnosti Božství získat takovou možnost pohlavního styku, není nabízena pokročilým oddaným, kteří jsou prosti hmotných tužeb (anyābhilāṣitā-śūnyam). V této souvislosti lze podotknout, že chtějí-li američtí chlapci a děvčata zapojení do hnutí pro vědomí Kṛṣṇy pokročit ve vědomí Kṛṣṇy a dosáhnout nejvyššího prospěchu v podobě láskyplné služby Pánu, měli by se zdržet využívání této možnosti pohlavního života. Každému proto doporučujeme vyhnout se přinejmenším nedovolenému sexu. I když má člověk k sexu příležitost, měl by dobrovolně přijmout omezení, že bude mít pohlavní styk pouze pro plození dětí a za žádným jiným účelem. Kardama Muni rovněž dostal možnost sexu, ale jeho touha po něm byla nepatrná. Poté, co v lůně Devahūti zplodil děti, se všeho zřekl. Z toho plyne, že chce-li se někdo vrátit domů, zpátky k Bohu, měl by se dobrovolně vzdát sexu. Sex je třeba přijímat pouze v nezbytné míře; nikoliv neomezeně.

Neměli bychom si myslet, že když Dakṣa dostal možnost neomezeného sexu, získal tím Pánovu přízeň. Pozdější verše vyjeví, že se Dakṣa znovu dopustil přestupku — tentokrát u lotosových nohou Nārady. I když je tedy sex nejvyšším požitkem v hmotném světě a i když je milostí Boha možné dostat příležitost k sexuálnímu požitku, přináší to s sebou nebezpečí, že se člověk bude dopouštět přestupků. Dakṣa byl k těmto přestupkům náchylný, a proto mu — přesně řečeno — Nejvyšší Pán ve skutečnosti žádnou přízeň neprojevil. Nikdo by neměl usilovat o přízeň Pána, aby mohl mít neomezenou sexuální potenci.