SB 6.18.57

nityaṁ vanāt sumanasaḥ
phala-mūla-samit-kuśān
patrāṅkura-mṛdo 'paś ca
kāle kāla upāharat
Překlad slovo od slova: 
nityam — každý den; vanāt — z lesa; sumanasaḥ — květiny; phala — plody; mūla — kořeny; samit — dřevo pro obětní oheň; kuśān — a trávu kuśa; patra — listy; aṅkura — ratolesti; mṛdaḥ — a hlínu; apaḥ — vodu; ca — také; kāle kāle — v pravý čas; upāharat — nosil.
Překlad: 
Každý den Indra sloužil své tetě tím, že jí z lesa nosil květiny, plody, kořeny a dřevo na yajñi. Vždy také v pravý čas přinesl trávu kuśa, listy, ratolesti, hlínu a vodu.