SB 6.1.65

viprāṁ sva-bhāryām aprauḍhāṁ
kule mahati lambhitām
visasarjācirāt pāpaḥ
svairiṇyāpāṅga-viddha-dhīḥ
Překlad slovo od slova: 
viprām — dceru brāhmaṇy; sva-bhāryām — svou manželku; aprauḍhām — nepříliš starou (mladou); kule — z rodiny; mahati — ctihodné; lambhitām — danou; visasarja — opustil; acirāt — velice brzy; pāpaḥ — hříšný; svairiṇyā — prostitutky; apāṅga-viddha-dhīḥ — jeho inteligence byla probodnuta chtivým pohledem.
Překlad: 
Jelikož byla Ajāmilova inteligence probodnuta chtivým pohledem prostitutky, nebohý brāhmaṇa se v její společnosti věnoval hříšným činům. Opustil dokonce svou krásnou mladou ženu, která pocházela ze ctihodné bráhmanské rodiny.
Význam: 

Každý má obvykle právo zdědit majetek svého otce a rovněž Ajāmila zdědil otcovy peníze. Co s nimi však dělal? Místo aby je použil ve službě Kṛṣṇovi, sloužil jimi prostitutce. Proto byl odsouzen a zasloužil si Yamarājův trest. Jak k tomu došlo? Stal se obětí nebezpečného chtivého pohledu prostitutky.