SB 6.1.63

tan-nimitta-smara-vyāja-
graha-grasto vicetanaḥ
tām eva manasā dhyāyan
sva-dharmād virarāma ha
Překlad slovo od slova: 
tat-nimitta — kvůli pohledu na ni; smara-vyāja — využíval toho, že na ni neustále myslel; graha-grastaḥ — postižený zatměním; vicetanaḥ — zcela zapomněl na své skutečné postavení; tām — o ní; eva — zajisté; manasā — v mysli; dhyāyan — meditoval; sva-dharmāt — od usměrňujících zásad brāhmaṇy; virarāma ha — zcela upustil.
Překlad: 
Stejně jako podřadná planeta způsobuje zatmění slunce a měsíce, brāhmaṇa pozbyl všechen zdravý rozum. Využíval této situace a neustále na prostitutku myslel. Brzy ji přijal do svého domu jako služebnou a přestal dodržovat všechny usměrňující zásady brāhmaṇů.
Význam: 

Śukadeva Gosvāmī chce tímto veršem čtenářovi vštípit do mysli, že styky s prostitutkou natolik narušily Ajāmilovo vznešené postavení brāhmaṇy, až zapomněl na všechny své bráhmanské činnosti. Na konci života ho však opakování čtyř slabik jména Nārāyaṇa zachránilo před nejvážnějším nebezpečím pádu. Svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt — i malá oddaná služba může člověka zachránit před tím největším nebezpečím. Oddaná služba, která začíná zpíváním Pánova svatého jména, je tak mocná, že i když někdo propadne sexu a poklesne tak ze vznešeného postavení brāhmaṇy, může být zachráněn od všech pohrom, bude-li nějakým způsobem zpívat svaté jméno Pána. To je neobyčejná moc Pánova svatého jména. V Bhagavad-gītě je proto doporučeno nezapomenout zpívat svaté jméno ani na okamžik (satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ). V hmotném světě číhá tolik nebezpečí, že člověk může kdykoliv poklesnout ze vznešeného postavení. Pokud si však neustále udržuje čistotu a stálost zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, bude nepochybně v bezpečí.