SB 5.9.12


atha kadācit kaścid vṛṣala-patir bhadra-kālyai puruṣa-paśum ālabhatāpatya-kāmaḥ.
Překlad slovo od slova: 
atha — potom; kadācit — někdy; kaścit — nějaký; vṛṣala-patiḥ — vůdce śūdrů, kteří plenili majetek druhých; bhadra-kālyai — bohyni jménem Bhadra Kālī; puruṣa-paśum — zvíře v podobě člověka; ālabhata — začal obětovat; apatya-kāmaḥ — neboť si přál syna.
Překlad: 
Jeden vůdce lupičů pocházející z rodiny šúdrů, který si přál mít syna, se tehdy rozhodl uctít bohyni jménem Bhadra Kālī obětováním tupého člověka, který není o nic lepší než zvíře.
Význam: 

Lidé nízké třídy — śūdrové a podobně — uctívají polobohy, jako je bohyně Kālī či Bhadra Kālī, aby se jim splnila jejich hmotná přání. Proto někdy před božstvem zabijí lidskou bytost. Obvykle si vyberou někoho, kdo není příliš inteligentní; jinými slovy zvíře v lidské podobě.