SB 5.25.3

yasya ha vā idaṁ kālenopasañjihīrṣato 'marṣa-viracita-rucira-bhramad-bhruvor antareṇa sāṅkarṣaṇo nāma rudra ekādaśa-vyūhas try-akṣas tri-śikhaṁ śūlam uttambhayann udatiṣṭhat.
Překlad slovo od slova: 
yasya — Jehož; ha — vskutku; idam — tento (hmotný svět); kālena — časem; upasañjihīrṣataḥ — přeje si zničit; amarṣa — hněvem; viracita — vytvořil; rucira — velmi krásný; bhramat — pohybuje; bhruvoḥ — dvěma obočími; antareṇa — z prostoru mezi; sāṅkarṣaṇaḥ nāma — jménem Sāṅkarṣaṇa; rudraḥ — inkarnace Pána Śivy; ekādaśa-vyūhaḥ — který má jedenáct expanzí; tri-akṣaḥ — tři oči; tri-śikham — se třemi bodci; śūlam — trojzubec; uttambhayan — pozvedá; udatiṣṭhat — objevil se.
Překlad: 
Když si v době zkázy Pán Anantadeva přeje celé stvoření zničit, mírně se rozzlobí. Tehdy se z prostoru mezi Jeho dvěma obočími zjeví tříoký Rudra s trojzubcem. Tento Rudra, který je známý jako Sāṅkarṣaṇa, je ztělesněním jedenácti Rudrů, inkarnací Pána Śivy. Zjevuje se, aby zničil celé stvoření.
Význam: 

Během každého stvoření dostávají živé bytosti možnost ukončit své podmínění. Když této příležitosti zneužijí a nevrátí se domů, zpátky k Bohu, Pán Saṅkarṣaṇa se rozzlobí. Následkem Jeho hněvu se Mu z obočí zjeví jedenáct Rudrů, expanzí Pána Śivy, a všichni dohromady zničí celé stvoření.