SB 5.20.34

ṛṣiruvāca
tataḥ parastāl lokāloka-nāmācalo lokālokayor antarāle parita upakṣiptaḥ.
Překlad slovo od slova: 
ṛṣiḥ — Śukadeva Gosvāmī; uvāca — pravil; tataḥ — z tohoto oceánu sladké pitné vody; parastāt — za; lokāloka-nāma — jménem Lokāloka; acalaḥ — hora; loka-alokayoḥ antarāle — mezi zeměmi osvětlenými a neosvětlenými Sluncem; paritaḥ — okolo; upakṣiptaḥ — existuje.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Za oceánem sladké vody se tyčí hora Lokāloka, která oceán ze všech stran obklopuje a odděluje země osvětlené Sluncem od neosvětlených.